FAQ patienter - STOP Leg Clots

Vanliga frågor och svar om studien STOP Leg Clots

Frågor vid studiestart

1. När startar studien?

2018-05-01 och sedan kommer olika sjukhus att starta upp successivt.

2. Får man någon ekonomisk ersättning för att delta i studien?

Nej, däremot får du tätare kontakt med sjukvårdspersonal som hjälper dig med din behandling. Dessutom kontrollerar vi om du fått någon blodpropp när du blir av med ditt gips/ortos, vilket normalt inte skulle skett om du inte deltagit i studien.

3. Vilket immobiliserings-alternativ ger minst risk för att få en blodpropp i underbenet?

I dagsläget är det inte fastställt vilket immobiliserings-alternativ som ger minst risk för att få en blodpropp i underbenet. Det är detta som ska undersökas i denna studie.

4. Hur behandlas en blodpropp?

Om blodproppen sitter i någon av de stora venerna behandlas detta antingen med tabletter (T.ex. Eliquis) eller sprutor (t.ex. Fragmin) i åtminstone 3 månader. Många sjukhus har även som rutin att utreda om det finns någon annan underliggande sjukdom som gjort att blodproppen bildats. Detta görs oftast via en koagulationsklinik.

5. Varför fick jag inte blodförtunnande medicin?

Det finns inga starka vetenskapliga bevis på att blodförtunnande medicin effektivt minskar risken för blodpropp vid underbensimmobilisering efter fotledsfraktur eller hälseneruptur. Dessutom finns biverkningar som t.ex. ökad blödningsrisk. Således ges inte blodförtunnande medicin som generell förebyggande behandling inom studien. Om du tillhör en riskgrupp så kan du diskutera detta med din läkare.

6. Om jag går med i studien vill jag behandlas med IPC (vadpump) – går det att ordna?

Denna behandling går bara att få inom ramen för denna studie och den lottas mellan patienterna. Hälften av patienterna kommer ej få IPC, och studiepersonalen kan inte påverka lottningen.

Behandling

1. Mitt skadade underben har blivit immobiliserat. Hur lång tid efter operation ska mitt skadade underben vara immobiliserat?

Tiden för immobilisering skiljer sig beroende på skada och på lokala traditioner. Generellt är immobiliseringstiden ca. 6v efter operation av fotledsfraktur eller hälseneruptur.

2. Jag har ont i benet efter operation, vad ska jag göra?

Det är vanligt att det gör ont i operationsområdet i några dagar efter operationen. Däremot skall det inte tillkomma en smärta i vaden, knävecket eller bak på låret. Om du får en sådan nytillkommen smärta så skall du kontakta din läkare/ akutmottagningen.

3. Mitt skadade underben har blivit immobiliserat i gips/stövel-ortos med vad-pump. Får/ska jag belasta det skadade underbenet?

Din behandlande läkare skall avgöra om du kan belasta eller inte.

Uppföljning

1. Hur kommer jag i kontakt med de som är ansvariga för studien lokalt?

Uppgifter till lokalt ansvariga ska finnas på det material du fick med dig från akuten eller vid ett separat besök. Om detta inte finns kan du kontakta simon.svedman@ki.se som förmedlar kontakten.

2. Måste jag fylla i dagboken/dagböckerna både på papper och via e-post?

Dagböckerna i pappersformat är till för att du lättare ska komma ihåg hur mycket du belastat/använt din IPC-maskin, för att sen kunna fylla i detta i e-postutskicken.

3. Jag har ingen email-adress, hur skickar jag in min/mina dagböcker?

Om du tar med dessa till dina återbesök kan personalen på mottagningen se till att dagböckerna kommer till studiepersonalen. Om du glömmer ta med dig dagboken/dagböckerna, ta kontakt med din lokalt ansvariga.

4. När jag blivit av med mitt gips/min ortos, är jag klar med studien då?

Efter att din behandling är avslutad kommer vi skicka enkäter hem till dig, dels 6 månader efter din skada och sedan 12 månader efter din skada. Om du accepterat att genomföra andra uppföljande undersökningar kommer en separat kallelse skickas hem till dig.

5. Jag får fortfarande förfrågningar att fylla i min dagbok, även fast jag inte har haft gips/ortos den veckan som efterfrågas. Vad gör jag?

Kontakt din lokala kontaktperson och meddela detta.

Pumpbehandling

1. Pumpen har angett ett alarm när den användes. Vad gör jag?

I vissa fall kan det bero på att slangen mellan manschetterna och pumpen kommit i kläm, eller inte sitter i ordentligt. Kontakt din lokala kontaktperson om detta inte var orsaken. Om pumpen slutar fungera behöver denna bytas ut.

2. Pumpens klocka återställde sig själv utan att jag gjorde något! Ska jag sluta använda den då?

Om pumpen automatiskt nollställer tidräkningen är det extra viktigt att du själv håller koll på hur mycket du använder maskinen. Notera även när detta hände. Använd sedan maskinen som vanligt.

3. Vad-manschetterna som jag kopplar pumpen till har gått sönder/har blivit dåliga.

Kontakta din lokala kontaktperson så ordnar dom så att du får hem nya.

4. Om jag har/får en blodpropp är det farligt med IPC-behandling?

Nej. IPC-behandlingen har inte visat sig öka risken för att blodproppar förvärras eller åker upp till lungan, utan snarare minska den risken.

PA
Innehållsgranskare:
Lilian Pagrot
2024-01-08