Illustration för studien Stop Leg Clots

STOP Leg Clots

STOP Leg Clots - en multinationell multicenterstudie för att undersöka om tillägg av mekanisk blodproppshämning via sk. intermittent pneumatisk muskelkompression vid underbensimmobilisering efter hälseneruptur eller fotledsfraktur kan minska risken för blodproppsbildning och stimulera läkningen.

Antalet inkluderade patienter: 800 (2024-01-18)

Foto: n/a
Inkluderade patienter

Antalet inkluderade patienter: 800

(2024-01-18)