Information till patienter - SLC

Här kan du som har drabbats av hälseneruptur eller fotledsfraktur hitta information om studien "Stop Leg Clots".

Observera att informationen på denna sida kan vara icke uppdaterad och att den senaste informationen finns hos din behandlande läkare.

De deltagande klinikerna och respektive ansvariga personer hittar du på en annan flik.

 

Lilian Pagrot
2023-12-21