STOP Leg Clots - studien

Risken att drabbas av blodpropp vid immobilisering av underbenet efter skada eller operation är stor. Tyvärr fungerar inte de gängse medicinska blodproppshämmarna effektivt, troligtvis på grund av nedsatt blodcirkulation i det immobiliserade benet. Det finns därför ett behov av nya behandlingsstrategier.

Mekanisk blodproppshämning via sk. intermittent pneumatisk muskelkompression (IPC) är en relativt ny behandlingsmetod som använts hos sängbundna patienter för att stimulera blodflödet för att åstadkomma minskad risk för blodpropp. Huruvida IPC kan hämma blodproppsbildningen hos uppegående patienter som underbensimmobiliserats och samtidigt eventuellt kan förbättra läkningen är ännu oklart.

Vi avser därför i en nationell multicenterstudie hos 1400 patienter undersöka om tillägg av IPC vid underbensimmobilisering kan minska risken för blodproppsbildning och stimulera läkningen. Riktad fysikalisk IPC-terapi kan visa sig vara en effektiv behandling som snabbt kan omsättas för ökad patientsäkerhet och minskade kostnader vid skada som kräver immobilisering i öppenvården. Utöver de flera sjukhus från Sverige som deltar i studien så deltar nu även sjukhus från Lugano i Schweiz, Bologna i Italien och Oslo i Norge.

Studien stöds av Svenska OrtopedTraumatologiska Sällskapet (SOTS).

Studien är finansierad av Vetenskapsrådet

Lilian Pagrot
2024-06-19