Grundutbildning vid MMK

Vid institutionen ger vi utbildning på grund och avancerad nivå för läkarstudenter och fysioterapeutstudenter. Vi erbjuder fristående kurser för vårdpersonal samt organiserar kliniska rotationer för utbytesstudenter (LINK). Vi anlitas även för utbildning inom biomedicinarprogrammet och BMA-programmet.

Klinisk medcin - inriktning kirurgi, T7

Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik. Strimmor med ämnena primärvård, onkologi och rättsmedicin ingår också. Professionell utveckling (PU) tränas under två veckor på olika Kliniska undervisningsavdelningar (KUA) och vetenskaplig utveckling (VetU) i samband med en EBM-uppgift under onkologimomentet.

Kursansvarig

Gabriella Jansson Palmer

Adjungerad lektor
Kolorektalkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Utbildningsadministratör

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Klinisk genetik T10

Undervisning vid enheten för klinisk genetik på termin 10 på läkarutbildningen. Momentet klinisk genetik ger en fördjupad kunskap om genetiska mekanismer bakom olika sjukdomar och är en del av kursen Reproduktion och utveckling.

Momentansvarig

Richard Rosenquist Brandell

Professor/överläkare
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Fysioterapeutprogrammet

Kursen ger kunskap om vanliga kliniska tillstånd inom etik, kirurgi, invärtesmedicin, ortopedi, neurologi och reumatologi och relaterar till de övergripande lärandemålen för hela fysioterapeutprogrammet.

Kursansvarig Tema hälso- och sjukvård – Medicinska ämnen 1

Paul Ackermann

Professor/biträdande överläkare
Ortopedi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Masterutbildning

Kursen Molekylär genetik och genomik är en del av masterprogrammet i Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna. Masterprogrammet är ett samarbete mellan KI, SU och KTH och även känt som SciLifeLab master.

 

Kursansvarig

Fulya Taylan

Forskningsspecialist

Övrig undervisning

Lärare från institutionen deltar aktivt i undervisningen av sjuksköterskor och laboratorieassistenter genom personalutbildning vid KI och KS samt genom patientorganisationer.

Regelbundet genomför 5-6 studenter per läsår examensarbete motsvarande 20 poäng vid institutionen. Dessa kommer från KI, Stockholms universitet samt Laborantskolan. Vi tar dessutom emot 2-3 stycken ERASMUS-studenter från andra länder som genomför olika långa praktikperioder.

På Biomedicinprogrammets termin 3 anordnas en vecka varje år en kurs i Medicinsk genetik.

Institutionens medarbetare arrangerar också forskarutbildningskurser för doktorandstuderande och vidareutbildningskurser för läkare och sköterskor.

Grundutbildningsansvarig

Wilhelmina Ekström

Adjungerad adjunkt
Ortopedi
K1 Molekylär medicin och kirurgi