Forskningsstudier vid MMK

Några exempel på de aktuella forskningsstudierna som pågår vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi

ALASCCA 

En nationell studie om värdet av ASA-behandling vid kolorektal cancer

DANCE-studien

Diabetes ANd CarbohydratEs, DANCE-studien. En studie om kost med olika mängd kolhydatervid typ 1-diabetes

HIIT - HögIntensiv IntervallTräning 

En studie om hur påverkar tiden på dagen blodsocker och träning?

STOP Leg Clots

En nationell multicenterstudie som undersöker om risken för att drabbas av djup ventrombos (blodpropp) vid underbensimmobilisering kan minskas genom en mekanisk pump, så kallad intermittent pneumatisk muskelkompression.

 

Vill du delta i en forskningsstudie?

Aktuella studier vid KI som söker deltagare