Skip to main content

Stockholm III - forskningsstudie om rektalcancer

Stockholm III är en randomiserad multicenterstudie avseende värdet av olika strålbehandlingsmodeller vid primärt operabel rektalcancer.

Patienterna randomiseras till en av följande armar:

  1. Preoperativ strålbehandling 5x5 Gy med operation inom 1 vecka
  2. Preoperativ strålbehandling 5x5 Gy med operation efter 4-8 veckor
  3. Preoperativ strålbehandling 25x2 Gy med operation efter 4-8 veckor

Inklusionskriterier:

Primärt operabel px-verifierad rektalcancer utan tecken till fjärrmetastaser där operation planeras med abdominellt ingrepp.

Prövningsledare

Anna Martling

Professor
Styrelsen för forskning (FS)
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

www.clinicaltrials.gov NCT00904813

Beskrivning av studien

Study protocol

Publikationer

Optimal fractionation of preoperative radiotherapy and timing to surgery for rectal cancer (Stockholm III): a multicentre, randomised, non-blinded, phase 3, non-inferiority trial.
Erlandsson J, Holm T, Pettersson D, et al
Lancet Oncol. 2017 Feb;18(3):336-46, Link to author's manuscript

Interim analysis of the Stockholm III trial of preoperative radiotherapy regimens for rectal cancer.
Pettersson D, Cedermark B, Holm T, Radu C, Påhlman L, Glimelius B, et al
Br J Surg 2010 Apr;97(4):580-7

Impaired postoperative leucocyte counts after preoperative radiotherapy for rectal cancer in the Stockholm III Trial.
Pettersson D, Glimelius B, Iversen H, Johansson H, Holm T, Martling A
Br J Surg 2013 Jun;100(7):969-75

Tumour regression in the randomized Stockholm III Trial of radiotherapy regimens for rectal cancer.
Pettersson D, Lörinc E, Holm T, Iversen H, Cedermark B, Glimelius B, et al
Br J Surg 2015 Jul;102(8):972-8; discussion 978