Medlemmar Translationell vaskulär medicin

Om Ljubica Matic, ansvarig för teamet

Ljubica Matic är docent i molekylärmedicin vid Karolinska institutet. Hon har en doktorsexamen i medicinsk biokemi från Karolinska Institutet, Sverige 2012, och en MSc (Cum Laude) i molekylärbiologi från Belgrads Universitet, Serbien 2003. Sedan 2012 arbetar hon på Kärlkirurgi enhet vid Karolinska Institutet, för närvarande som Seniorforskare och Teamledare för translationell vaskulär medicin.

Ljubica Matic koordinerar en av de största mänskliga kohorterna relaterade till halspulsåderförkalkning, Biobank of Karolinska Endarterectomies (BiKE). Sedan 2020 är hon också Scientific Lead och medgrundare för KI-Novo Nordisk Cardiovascular Program (Joint Steering Board member). Som forskare och handledare deltog hon i flera EU program som FP7 och Horizon 2020, e.g. CarTarDis, INTRICARE, CaReCyAn, etc. Hennes forskning har utmärkts med viktiga nationella och internationella utmärkelser och stipendier, t.ex. från Sven och Ebba Hagberg Foundation, Swedish Research Council, Swedish Society for Medical Research, Swedish Heart-Lung Foundation och American Heart Association.

Sedan 2004 har hon också kontinuerligt ägnat sig åt pedagogiskt arbete som mentor, föreläsare, handledare och kursledare för kandidatexamen inom medicin och biomedicin, samt för doktorander i kardiovaskulära programmet vid KI.

Ljubica Matic är författare till 70 artiklar med cirka 2000 citat, H-faktor 23 och en genomsnittlig JIF 9,3. Hon jobbar som recensent för flera EU -nationella forskningsstiftelser (Österrike, Polen, Nederländerna) och många tidskrifter, såsom Atherosclerosis, Eur J Vasc och Endovasc Sur, J Vasc Sur, Cardiovasc Res, FASEB, Frontiers in Cardiovasc Med, Am J Hum Genet, ACS Nano, etc.

Läs mer om Ljubica på Karolinska Institutet Career Blog

Profile image

Ljubica Matic

Senior Forskare

Medlemmar

Doktorander

EU Marie Curie International Training Network INTRICARE

Postdoktorer

Chef djurlabb, senior forskare

Profile image

Hong Jin

Senior Forskningsspecialist
+46852483415
LM
Innehållsgranskare:
2024-04-05