Forskning Klinisk kemi och koagulation

Hemostasen är ett system som möjliggör människokroppens normala funktion och förebygger blödning efter skador på blodkärl och som samtidigt förebygger blodproppsbildning. Tyvärr finns tillstånd där en benägenhet att bilda blodproppar utvecklas (t.ex. vid venös trombos, leversjukdom, eller reumatisk sjukdom, men även åldrande blödarsjukepatienter löper risk att utveckla protrombotiska tillstånd) eller när patienter blöder på grund av nedsatt hemostatisk förmåga (som i hemofili).

Analys av koagulationen i provrör kan aldrig helt efterlikna motsvarande processer i kroppen. Dock tror vi att kombinationen av de analyser som vi vill undersöka och som utförs i blodplasma, i högsta möjliga utsträckning motsvarar de verkliga betingelserna i kroppen och vill därför studera nyttan av globala hemostatiska metoder och små cellulära vesiklar (mikropartiklar) som potentiella biomarkörer för diagnos, prognos och behandlingsuppföljning vid olika kliniska tillstånd associerade med blödning (hemofili i första hand) eller trombosbenägenhet.

Forskningsprojekt

Could global hemostatic methods be used as plasma biomarkers in the bleeding and thrombotic conditions when routine coagulations assays do not help?

Projektledare, Jovan P Antovic

Forskningsprojekt

Cholesterol metabolism

Projektledare, Magnus Axelson

Forskningsprojekt

Sufactant

Projektledare, Tore Curstedt

Forskningsprojekt

Fibrin and Fibrin meshworks

Projektledare, Margareta Blombäck

Forskningsprojekt

Quality Control

Projektledare, Anders Kallner 

Forskningsprojekt

Endothelial System Biology

Projektledare, Lynn Butler