Högre förskrivning av antidepressiva läkemedel till barn och unga i Sverige än i Danmark och Norge.

I ett skandinaviskt samarbete har Johan Reutfors, psykiater och forskare vid CPE, funnit betydligt högre förskrivning av antidepressiva läkemedel till barn och unga i Sverige än i Danmark och Norge.

white pills on a wooden table
Foto: iStock

Mönstret är liknande för sömnläkemedel. Forskarna går nu vidare med att försöka ta reda på faktorer som kan ligga bakom skillnaderna. Mer om detta i har rapporterats av

Sveriges Radio och

Aftonbladet Daily nyhetspodcast.   

Innehållsgranskare:
2024-02-01