Arbetsmiljögruppen på MedS

På institutionen för medicin, Solna (MedS) strävar vi efter en bra arbetsmiljö för allas säkerhet, hälsa, utveckling och mål. Efterlevnad av arbetsmiljölagen samt KI:s arbetsmiljö- och hälsoriktlinjer är av yttersta vikt.

På institutionen för medicin Solna (MedS) strävar vi efter en bra arbetsmiljö för allas säkerhet, hälsa, utveckling och mål. Efterlevnad av arbetsmiljölagen samt Karolinska Institutets arbetsmiljö- och hälsoriktlinjer är av yttersta vikt. 

För att underlätta detta har vi en arbetsmiljögrupp bestående av medlemmar som täcker olika verksamhetsområden inom institutionen. I gruppen ingår skyddsombud, jämställdhetsrepresentant och representanter från flera divisioner. Gruppen träffas 3-4 gånger per termin och är rådgivande till prefekten. 

Arbetsmiljögruppen ansvarar också för de årliga skyddsronderna. Dessa genomförs genom rundvandringar och intervjuer.

Medlemmar

Ordförande: Angela Silveira

Biträdande prefekt med särskilt ansvar för arbetsmiljöfrågor: Karin Loré

Friskvårdsrepresentant: Marcus Lindgren

Skyddsombud

Biosäkerhet: Afsar Rahbar

Brandsäkerhet: Angela Silveira

Brandfarlig vara: Angela Silveira

Genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM): Afsar Rahbar

Kemikalie: Angela Silveira

Miljö och hållbarhet: Susanne Gabrielsson

AS
Innehållsgranskare:
2024-01-09