Organisation och institutionsledning vid LIME

På KI finns det tre institutionsgrupper och LIME tillhör Institutionsgrupp KI Nord.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen fokuserar på strategiska institutionsövergripande områden och består av:

→ tf prefekt Clas Rehnberg (under januari 2024), Sabine Koch (från februari 2024)
→ biträdande prefekter Terese Stenfors, Clas Rehnberg
→ Interims-AC Jenny Degerholm Langsmo & Carina Hammarström (tom maj 2024)
→ GUA Mia von Knorring
→ adjungerad: studierektor för forskarutbildningen Per Palmgren

Avdelningschefsmöte

Ledningsrådets fokus är att praktiska och strategiska frågor och består av:

→ tf prefekt Clas Rehnberg (under januari 2024), Sabine Koch (från februari 2024)
→ Interims-AC Jenny Degerholm Langsmo & Carina Hammarström (tom maj 2024)
→ alla avdelningschefer 

Chefsforum

Chefsforum samlar LIME:s alla chefer och ledare och består av:

Aleksandra Sjöström-Bujacz
Carl Johan Sundberg
Carl Savage
Clas Rehnberg
Danuta Wasserman
Gert Helgesson
Henrike Häbel
Hanna Augustsson
Hanna Jansson
Henna Hasson
Klas Karlgren
Marta Roczniewska
Mia von Knorring
Monica Nyström
Niklas Zethraeus
Pamela Mazzocato
Sabine Koch
Solvig Ekblad
Tanja Tomson
Terese Stenfors
Vladimir Carli
Marie Lind (kommunikatör)
Charlotte Rossland (minnesant.)
Interims-AC Jenny Degerholm Langsmo & Carina Hammarström (tom maj 2024)

Institutionsråd

Institutionsrådet behandlar frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär. Dess funktion är att vara rådgivande samt att utgöra forum för dialog och prefektens förankring av sina beslut. IR består av följande funktioner/representanter som träffas två gånger/termin:

 • Prefekt, AC, biträdande prefekter, prefektassistent (sekreterare)
 • Grundutbildningsansvarig och Studierektor för forskarutbildning
 • Representant för avdelningscheferna
 • Representanter för de olika personalkategorierna:
  • teknisk/administrativ personal (TA)
  • lärare
  • junior faculty
  • doktorander

Krisledningsgrupp

Krisledningsgruppen hanterar krisfrågor och består av:

→ prefekt
→ adj. bitr. prefekt Terese Stenfors
→ AC 
→ GUA Mia von Knorring
→ prefektassistent (endast kontaktperson) Charlotte Rossland

Läs mer om kris- och katastrofhantering vid KI.
Läs mer om väktare, bevakning och larm eller ring väktare på 08-524 864 29.

Länkar

Centrum, grupper och enheter

Mer information finns på Forskargrupper och enheter på LIME.

Verksamhetsstöd och administration

Översikt och kontaktuppgifter till Verksamhetsstödet vid LIME.

LIME-interna happenings

Logga in med ditt KI-ID för att läsa mer.

CR
Innehållsgranskare:
2024-01-09