Organisation och institutionsledning vid LIME

På KI finns det tre institutionsgrupper och LIME tillhör Institutionsgrupp KI Nord.

Organisation

organisation LIME

Ledning

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen fokuserar på strategiska institutionsövergripande områden och består av:

→ prefekt Carl Johan Sundberg
→ biträdande prefekter Terese Stenfors, Clas Rehnberg
→ AC Karin Edman
→ GUA Mia von Knorring
→ adjungerad studierektor för forskarutbildningen Per Palmgren

Ledningsråd

Ledningsrådets fokus är att praktiska och strategiska frågor och består av:

→ prefekt Carl Johan Sundberg
→ AC Karin Edman
→ alla avdelningschefer Sabine Koch, Henna Hasson/Pamela Mazzocato, Gert Helgesson, Danuta Wasserman/Vladimir Carli

Krisledningsgruppen

Krisledningsgruppen hanterar krisfrågor och består av:

→ prefekt Carl Johan Sundberg
→ adj. bitr. prefekt Terese Stenfors
→ AC Karin Edman
→ GUA Mia von Knorring
→ prefektassistent (endast kontaktperson) Charlotte Rossland

Läs mer om kris- och katastrofhantering vid KI.
Läs mer om väktare, bevakning och larm eller ring väktare på 08-524 864 29.

Verksamhetsstöd och administration

Översikt och kontaktuppgifter till Verksamhetsstödet vid LIME.

Centrum, grupper och enheter

Mer information finns på Forskargrupper och enheter på LIME.