LIME-interna aktiviteter

För dig som arbetar på Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik: information om våra interna aktiviteter och möten.

Institutionsgemensamma träffar

LIME har en institutionsdag (LIME day/s) en gång per termin och gemensamma aktiviteter såsom frukostar, promenader och andra sammankomster ca tre-fyra gånger per termin.

LIME-dagar

Vanligtvis bjuder LIME in till två LIME-dagar per år, varav den ena är med övernattning.

LIME fika

Varje vecka (tis resp onsdag) bjuds det in till LIME-fika i lilla köket.

LIME frukost

Ca två gånger/termin ordnar LIME frukost i Widerströmska huset, plan 4.

LIME promenader

När tillfälle och guide finns bjuds det in till en gemensam promenad.

Kontakt

Prefektassistent Charlotte Rossland.