Maria Herdland

Maria Herdland

HR-Ansvarig
E-postadress: maria.herdland@ki.se
Telefon: +46852480105
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 STÖD ADM, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag jobbar som HR-ansvarig och är kontaktperson för grupperna National
  Centre for Suicide Research and Prevention (NASP), Health Informatics Centre
  (HIC) och Centre for Healthcare Ethics (CHE) på Institutionen för
  Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME). Kontakta mig i frågor som
  rör t ex rekrytering, arbetsmiljö och arbetsrätt.
  Hör gärna av dig till vår gemensamma mailadress: hr@lime.ki.se eller
  besök oss vid verksamhetsstödet i Widerströmska huset, plan 4.
  Jag är personalvetare med en kandidatexamen från programmet Personal,
  Arbete och Organisation (PAO) med huvudämne sociologi vid Stockholms
  Universitet.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI