Institutionsledningen vid LIME

Ledningsgruppen har en stödjande roll till prefekten vad gäller strategi, samordning och verksamhet i stort vid institutionen. LIME har ledningsgruppsmöte ett par gång per månad eller ofta vid behov.

Carl Johan Sundberg

Professor, Prefekt

Lars E Eriksson

tf Administrativ chef, lektor, avdelningschef

Tomas Månsson

Studierektor för forskarutbildningen

Therese Wahlström

Prefektassistent