Institutionsledningen vid LIME

Ledningsgruppen har en stödjande roll till prefekten vad gäller strategi, samordning och verksamhet i stort vid institutionen. LIME har ledningsgruppsmöte en gång per månad eller oftare vid behov.

Carl Johan Sundberg

Professor, Prefekt

Karin Edman

Administrativ chef
08-524 859 88

Sabine Koch

Professor
08-524 871 49

Henna Hasson

Professor, adjungerad

Lars E Eriksson

Studierektor för forskarutbildningen

Therese Wahlström

Prefektassistent