Institutionsledningen vid LIME

Ledningsgruppen har en stödjande roll till prefekten vad gäller strategi, samordning och verksamhet i stort vid institutionen. LIME har ledningsgruppsmöte en gång per månad eller oftare vid behov.

LIME ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av:

→ prefekt
→ biträdande prefekter
→ AC
→ GUA
→ studierektor för forskarutbildningen

LIME ledningsråd

Ledningsrådet består av:

→ prefekt
→ AC
→ alla avdelningschefer

LIME krisledningsgrupp

Krisledningsgruppen består av

→ prefekt
→ AC
→ GUA
→ prefektassistent (endast kontaktperson)

Läs mer om kris- och katastrofhantering vid KI.

Läs mer om väktare, bevakning och larm eller ring väktare på 08-524 864 29.

Prefekt

Carl Johan Sundberg

Professor

Biträdande prefekter

Administrativ chef

Karin Edman

Administrativ chef
08-524 859 88

Avdelningschefer

Henna Hasson

Adjungerad professor

Sabine Koch

Professor
08-524 871 49

Studierektor för forskarutbildningen

Per Palmgren

Assisterande lektor

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Mia von Knorring

Senior forskare

Prefektassistent

Therese Wahlström

Prefektassistent, tjänstledig

Charlotte Rossland

Prefektassistent, vikarie