Institutionsledningen vid LIME

Ledningsgruppen har en stödjande roll till prefekten vad gäller strategi, samordning och verksamhet i stort vid institutionen. LIME har ledningsgruppsmöte en gång per månad eller oftare vid behov.

Prefekt

Carl Johan Sundberg

Professor

Biträdande prefekter

Administrativ chef

Karin Edman

Administrativ chef
08-524 859 88

Avdelningschefer

Henna Hasson

Adjungerad professor

Sabine Koch

Professor
08-524 871 49

Studierektor för forskarutbildningen

Per Palmgren

Adjunkt

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Mia von Knorring

Senior forskare

Prefektassistent

Therese Wahlström

Prefektassistent, tjänstledig

Charlotte Rossland

Prefektassistent, vikarie