LIME talks - Inspiring dialogue

Institutionen LIME skapar ett nytt koncept; ett forum för tankar och utbyten, en samlingsplats för seminarier och föreläsningar samt intressanta möten med inbjudna föreläsare. LIME talks bjuder in både interna och externa aktörer till samtal och samarbeten.

LIME talks

Våra LIME talks kommer främst att hållas på engelska, därför hänvisar vi till våra engelska sidor om LIME talks.

CJ
Innehållsgranskare:
2023-12-06