Forskning vid HIC

På Centrum för hälsoinformatik (HIC) fokuserar vi på klinisk informatik med fokusområdena patientcentrerade informationssystem, beslutsstöd och beslutsfattande. Projekten nedan ligger i bokstavsordning.

CUREX

Projektet handlar om säkerhetslösningar för datahantering inom vårdtillämpningar och är ett EU-projekt (H2020) som beskrivs mer på de engelska sidorna. 

Projektkoordinator

University of Piraeus, Systems Security Laboratory, Department of Digital Systems

Samarbetspartners från Karolinska Institutet

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 

Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Kontaktpersoner vid HIC

Sabine Koch

Sokratis Nifakos

Stefano Bonacina

Nordic eHealth Research Network

NeRN är ett forskarnätverk kopplat till Nordiska Ministerrådets eHälsogrupp och arbetar med framtagning av modeller och indikatorer för jämförelse av eHälsoimplementeringar i de Nordiska länder. Detta projekt är mer utförligt beskrivet på de engelska sidorna.

Gruppen har sedan 2012 publicerat ett antal artiklar och rapporter. Nedan listas de fyra huvudsakliga rapporterna.

Nordic eHealth indicators: organisation of research, first results and the plan for the future.
Hyppönen H, Faxvaag A, Gilstad H, Hardardottir GA, Jerlvall L, Kangas M, Koch S, Nøhr C, Pehrsson T, Reponen J, Walldius Å, Vimarlund V
Tema Nord 2013:522

Nordic eHealth Benchmarking - Status 2014. 
Hyppönen H, Kangas M, Reponen J, Nøhr C, Villumsen S, Koch S, Hardardottir GA, Gilstad H, Jerlvall L, Pehrsson T, Faxvaag A, Andreassen H, Brattheim B, Vimarlund V, Kaipio J
Norden, TemaNord 2015:539, Nordic Council of Ministers,Stockholm, Denmark. http://dx.doi.org/10.6027/TN2018-539

Nordic eHealth Benchmarking - From piloting towards established practice
Hyppönen H, Koch S, Faxvaag A, Gilstad H, Nøhr C, Hardardottir GA, Andreassen H, Bertelsen P, Kangas M, Reponen J, Villumsen S, Vimarlund V
Tema Nord 2017:528, Nordic Council of Ministers, http://dx.doi.org/10.6027/TN2017-528

Nordic eHealth Benchmarking – Towards evidence informed policies.
Nøhr C, Faxvaag A, Tsai CH, Audur Hardardottir G, Hyppönen H, Andreassen HK, Gilstad H, Jónsson H, Reponen J, Kaipio J, Voigt Øvlisen M, Kangas M, Bertelsen P, Koch S, Villumsen S, Schmidt T, Vehko T, Vimarlund V 
Tema Nord 2020:505

New SkyCare

Projektet handlar om hemmonitorering av patienter med svår hjärtsvikt och/eller diabetes och är ett EU EITHealth projekt (H2020) som beskrivs mer på de engelska sidorna.

Projektkoordinator

Zilveren Kruis Achmea, The Netherlands

Kontakt vid HIC

Sabine Koch

TERMINET

Projektet handlar om att sätta upp nästa generationens Internet of Things (IoT) plattform under användning av bl a Augmented och Virtual Reality (AR/VR). Projektet är ett EU projekt (H2020) och beskrivs mer på de engelska sidorna.

Projektkoordinator

University of Western Macedonia, Greece

Kontaktpersoner vid HIC

Sabine Koch

Sokratis Nifakos

Natalia Stathakarou

X-eHealth

Projektet handlar om ett interoperabilitetsramverk för eHälsoimplementeringar och är en Collaborative and Supporting Action (CSA) under EU-H2020. Projektet beskrivs mer på de engelska sidorna.

Projektkoordinator

Ministry of Health, Portugal

Kontaktpersoner vid HIC

Sabine Koch

Stefano Bonacina

Forskningsprojekt inom Behavioral Informatics-teamet

Forskningsprojekt inom MINT-teamet