Forskning vid Centrum för Hälsoinformatik

Här hittar du mer om forskargruppen Hälsoinformatiks forskning och projekt samt länkar till våra grupper BIT och MINT och deras projekt.

Forskargruppen Hälsoinformatik 

I forskargruppen Hälsoinformatik fokuserar vi på klinisk informatik med fokusområdena patientcentrerade informationssystem, beslutsstöd och beslutsfattande. Nedan hittar du våra pågående forskningsprojekt.

CUREX

Projektet handlar om säkerhetslösningar för datahantering inom vårdtillämpningar och är ett EU-projekt (H2020) som beskrivs mer på de engelska sidorna. 

Projektkoordinator

University of Piraeus, Systems Security Laboratory, Department of Digital Systems

Samarbetspartners från Karolinska Institutet

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 

Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Kontaktpersoner vid HIC

Sabine KochSokratis NifakosStefano Bonacina

Nordic eHealth Research Network

NeRN är ett forskarnätverk kopplat till Nordiska Ministerrådets eHälsogrupp och arbetar med framtagning av modeller och indikatorer för jämförelse av eHälsoimplementeringar i de Nordiska länder. Detta projekt är mer utförligt beskrivet på de engelska sidorna.

Gruppen har sedan 2012 publicerat ett antal artiklar och rapporter. Nedan listas de fyra huvudsakliga rapporterna.

Nordic eHealth indicators: organisation of research, first results and the plan for the future.
Hyppönen H, Faxvaag A, Gilstad H, Hardardottir GA, Jerlvall L, Kangas M, Koch S, Nøhr C, Pehrsson T, Reponen J, Walldius Å, Vimarlund V
Tema Nord 2013:522

Nordic eHealth Benchmarking - Status 2014. 
Hyppönen H, Kangas M, Reponen J, Nøhr C, Villumsen S, Koch S, Hardardottir GA, Gilstad H, Jerlvall L, Pehrsson T, Faxvaag A, Andreassen H, Brattheim B, Vimarlund V, Kaipio J
Norden, TemaNord 2015:539, Nordic Council of Ministers,Stockholm, Denmark.

Nordic eHealth Benchmarking - From piloting towards established practice
Hyppönen H, Koch S, Faxvaag A, Gilstad H, Nøhr C, Hardardottir GA, Andreassen H, Bertelsen P, Kangas M, Reponen J, Villumsen S, Vimarlund V
Tema Nord 2017:528, Nordic Council of Ministers, http://dx.doi.org/10.6027/TN2017-528

Nordic eHealth Benchmarking – Towards evidence informed policies.
Nøhr C, Faxvaag A, Tsai CH, Audur Hardardottir G, Hyppönen H, Andreassen HK, Gilstad H, Jónsson H, Reponen J, Kaipio J, Voigt Øvlisen M, Kangas M, Bertelsen P, Koch S, Villumsen S, Schmidt T, Vehko T, Vimarlund V 
Tema Nord 2020:505

Swelifes vägledning för hälsodata – best practice vid införande

Detta projekt syftar till att, i första hand baserat på arbete tillsammans med 1-3 av Swelifes projekt, utveckla en konkret vägledning för hälsodata och utifrån denna vägledning stödja dessa projekt. Läs mer på projektets sida.

Projektledare och kontaktperson vid HIC

Rikard Lövström

TERMINET

Projektet handlar om att sätta upp nästa generationens Internet of Things (IoT) plattform under användning av bl a Augmented och Virtual Reality (AR/VR). Projektet är ett EU projekt (H2020) och beskrivs mer på de engelska sidorna.

Projektkoordinator

University of Western Macedonia, Greece

Kontaktpersoner vid HIC

Sabine KochSokratis NifakosNatalia Stathakarou

X-eHealth

Projektet handlar om ett interoperabilitetsramverk för eHälsoimplementeringar och är en Collaborative and Supporting Action (CSA) under EU-H2020. Projektet beskrivs mer på de engelska sidorna.

Projektkoordinator

Ministry of Health, Portugal

Kontaktpersoner vid HIC

Sabine KochStefano Bonacina

SK
Innehållsgranskare:
2023-04-18