Administration vid LIME

This page in English

Här hittar du en översikt av den administrativa personalen som arbetar vid LIME, samt kontaktuppgifter till varje funktion. Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) har en gemensam administration med institutionen för folkhälsovetenskap (PHS).

Administrativ chef

Kontakta administrativ chef via ac@phs.ki.se

Administrativ chef

Per Hanvik

Telefon: 08-524 833 44
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: per.hanvik@ki.se
Leder den gemensamma administrationen vid institutionen för folkhälsovetenskap (PHS) och institutionen för lärande, informatik, etik och management (LIME).

Prefektstöd

Prefektsekreterare

Mette Gladden

Telefon: 08-524 837 69
Enhet: LIME administration
E-post: mette.gladden@ki.se

Sekretariat

För frågor om arkivering, kalendarium och dokumenthantering, kontakta oss på sekretariat@phs.ki.se

Prefektsekreterare

Emma Thorell

Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: emma.thorell@ki.se

Arkivarie

Linus Askenfelt

Telefon: 08-524 833 49
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: linus.askenfelt@ki.se
Jag är arkivarie på Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS) och Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

HR och personalfrågor

Kontakta HR-funktionen på hr@phs.ki.se

Personalansvarig

Malin Landstedt

Telefon: 08-524 852 49
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: malin.landstedt@ki.se

Personalhandläggare

Maria Herdland

Telefon: 08-524 801 05
Enhet: Institutionsadministration
E-post: maria.herdland@ki.se

Personalhandläggare

Josefine Lindhvall

Telefon: 08-524 827 43
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: josefine.lindhvall@ki.se

Personalhandläggare

Sofia Öhlund

Telefon: 08-524 852 51
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: sofia.ohlund@ki.se

Tjänstledig:

Personalhandläggare

Therese Wahlström

Telefon: 08-524 836 84
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Therese.Wahlstrom@ki.se

Infrastruktur

För frågor om internpost, leveranser, hör av dig till infrastruktur@phs.ki.se

IT-samordnare

Ludvig Andersson

Telefon: 08-524 837 63
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: ludvig.andersson@ki.se

IT-tekniker

Ludwig Berglund

Enhet: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: ludwig.berglund@ki.se

IT-tekniker

Erik Attoff

Telefon: 08-524 822 75
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: erik.attoff@ki.se

Institutionstekniker

Bo Planstedt

Telefon: 08-524 833 47
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Bo.Planstedt@ki.se

IT support för dig som arbetar på LIME

För hjälp med ditt LIME-konto, mjukvarusupport och hjälp med LIME datorer; hör av dig till helpdesk@lime.ki.se

Frågor om centralt administrerade program som Agresso, Platina, Primula, WISUM och Ladok, hör av dig till den centrala IT supporten på it-support@ki.se

Om IT och telefoni för dig som arbetar på LIME

Ekonomi

Frågor gällande ekonomi, hör av dig till ekonomi@phs.ki.se

Ekonomiansvarig

Johanna Sandelius

Enhet: Institutionsadministration
E-post: Johanna.Sandelius@ki.se

Redovisningsansvarig

Johan Häggström

Institution: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: johan.haggstrom@ki.se

Ekonomihandläggare

Athanassios Papadopoulos

Enhet: Institutionsadministration
E-post: athanassios.papadopoulos@ki.se

Ekonomiadministratör

Pia Persson

Telefon: 08-524 823 87
Enhet: Institutionsadministration
E-post: Pia.Persson@ki.se

Ekonomihandläggare

Ellinor Sonesson

Enhet: Institutionsadministration
E-post: ellinor.sonesson@ki.se

Ekonomihandläggare

Danielle Thelin

Enhet: Institutionsadministration
E-post: danielle.thelin@ki.se

Studievägledning

Utbildningsadministratör

Liselott Salomonsson

Enhet: Institutionsadministration
E-post: liselott.salomonsson@ki.se

Grundutbildningsadministration

Enheten för medicinsk pedagogik (UME)

Utbildningshandläggare

Elisabet Lindgren

Telefon: 08-524 836 38
Enhet: Unit for Medical Education and Technology (UMET)
E-post: elisabet.lindgren@ki.se

Enheten för medicinsk statistik (MedStat)

Utbildningsadministratör

Margareta Krook-Brandt

Enhet: Enheten för Medicinsk Statistik (MedStat)
E-post: Margareta.Krook-Brandt@ki.se

Centrum för hälsoinformatik (HIC)

Utbildningsadministratör

Maria Appelgren

Telefon: 08-524 836 98
Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: maria.appelgren@ki.se

Medical Management centrum (MMC)

Utbildningsadministratör

Maria Appelgren

Telefon: 08-524 836 98
Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: maria.appelgren@ki.se

Enheten för bioentreprenörskap (UBE)

Utbildningsadministratör

Liisa Olsson

Telefon: 08-524 872 37
Enhet: Unit for bioentrepreneurship (UBE)
E-post: liisa.olsson@ki.se

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

Administratör

Annelie Jonsson

Telefon: 08-524 837 77
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: annelie.jonsson@ki.se

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Informatör

Anna Johansson

Telefon: 08-524 870 26
E-post: anna.johansson.4@ki.se

Prevention-Policy & Practice (PPP) och Centrum för lärande och kunskap (CLK)

Utbildningsadministratör

Karin Wrangö

E-post: karin.wrango@ki.se

Forskarutbildning

För frågor om forskarutbildningen, hör av dig till fu-adm@lime.ki.se.

Handläggare

Ingrid Smedberg

Telefon: 08-524 837 89
Enhet: Institutionsadministration
E-post: ingrid.smedberg@ki.se

Kommunikation och webb

Hör av dig till kommunikation@phs.ki.se, LIME har även ett antal lokala webbredaktörer

Kommunikatör

Charlotte Brandt

Telefon: 08-524 867 32
Enhet: Internkommunikation och verksamhetsstöd
E-post: charlotte.brandt@ki.se

Kommunikatör

Ida Rutström

Telefon: 08-524 852 55
Enhet: Internkommunikation och verksamhetsstöd
E-post: ida.rutstrom@ki.se

Länkar

Administration