Administration vid LIME

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till våra stödfunktioner vid LIME.

Karin Edman

Administrativ chef
08-524 859 88

Therese Wahlström

Prefektsekreterare

Arkiv & Registratur

För frågor om arkivering, GDPR, diarieföring och dokumenthantering, maila till registrator@lime.ki.se.

Ekonomi

Frågor gällande ekonomi, utlägg och reseräkningar hör av dig till ekonomi@lime.ki.se

Johan Häggström

Redovisningsansvarig, Tf ekonomiansvarig

Pia Persson

Ekonomiadministratör
08-524 823 87

HR och personalfrågor

För frågor rörande HR-funktionen kontakta oss på hr@lime.ki.se

IT-support

För hjälp med ditt LIME-konto, mjukvarusupport, LIME-datorer, lösen till KI-ID mm; hör av dig till helpdesk@lime.ki.se

För frågor om centralt administrerade program som Agresso, Platina, Primula, WISUM och Ladok, hör av dig till den centrala IT supportenit-support@ki.se

Mer om IT och telefoni för dig som arbetar på LIME.

Ludvig Andersson

IT-samordnare

Erik Attoff

IT-tekniker
08-524 822 75

Utbildning

Översikt över utbildningsverksamhetens kontaktpersoner.

Forskarutbildning

För frågor om forskarutbildningen, hör av dig till ingrid.smedberg@ki.se

Ingrid Smedberg

Handläggare

Kommunikation och webb

För frågor som rör kommunikation och webb är du välkommen att höra av dig till kommunikation@lime.ki.se

Varje centrum/enhet på LIME har egna lokala webbredaktörer.

Marie Lind

Kommunikatör

Lokaler, resor och taxi

För frågor om behov av kontorsyta samt möblering av kontorsrummen, köks- och kaffefrågor, städning, taxi och vaxtmästeri kontakta lokaler@lime.ki.se

Annelie Jonsson

Administratör