Kontaktuppgifter

Om du har frågor om studien "Fysisk kapacitet och hälsa" är du välkommen att kontakta oss.

Gustafsson
H5 Laboratoriemedicin

Ulrika Aasa

Docent, Umeå universitet

Thomas Gustafsson

Professor/överläkare
Gustafsson
H5 Laboratoriemedicin
MW
Innehållsgranskare:
2023-03-10