Kontaktuppgifter

Om du har frågor om studien "Fysisk kapacitet och hälsa" är du välkommen att kontakta oss.

Ulrika Aasa

Docent, Umeå universitet
Profile image

Thomas Gustafsson

Professor/Överläkare
MW
Innehållsgranskare:
2024-03-11