Forskning på LabMed

This page in English

Vår forskning skall gynna människors hälsa. Institutionens forskning är ofta banbrytande och presenteras i den absoluta toppen av vetenskapliga tidskrifter där det får betydelse även för vår omvärld