Skip to main content

Avdelningen för Patologi

Inom ämnet patologi studeras sjukdomar på organ-, vävnads-, cell-och molekylärnivå.

Patologin integrerar ämnesområden som anatomi, histologi, fysiologi, immunologi och cell-och molekylärbiologi till en förståelse av orsaker och mekanismer för uppkomst och utveckling av sjukdomstillstånd. Ämnet är således gränsöverskridande till sin karaktär, och använder sig av etablerade och moderna metoder i sin angreppsätt av problemställningar inom framför allt cancer, inflammatoriska och immunologiska sjukdomar samt olika degenerativa tillstånd.

Forskningen inom patologi är nära kopplad till den kliniskt diagnostiska verksamheten, där klinisk patologi och cytologi räknas till de laboratoriemedicinska specialiterna. Forskning på de kliniska proverna är omfattande, och en betydande del av proverna lagras i biobanker för senare behov.

Forskargrupper

Göran Anderssons forskargrupp

Mikael Björnstedts forskargrupp

Joakim Dillners forskargrupp

Katalin Dobras forskargrupp

Birgitta Sander & Birger Christenssons forskargrupp

Jaakko Patrakkas forskargrupp

Tuomas Näreojas forskargrupp

Utbildning

Undervisning i patologi sker både på grund-och avancerad nivå, och är ett kärnämne i läkar-och tandläkarprogrammen. Patologi undervisas även på programmen för biomedicin, sjuksköterska och biomedicinska analytiker. Förutom att vara ett viktigt ämne inom forskarutbildningen, är patologisk kompetens ofta efterfrågad i kliniska doktorandprojekt, där akademiska och kliniska patologer fungerar som samarbetspartners.

Kontakt

Göran Andersson

Avdelningschef
Andersson
H5 Laboratoriemedicin

Mia Bjerke

Avdelningsadministratör
08-524 835 54
Patologi Övriga
H5 Laboratoriemedicin

Pia Laselle

Föräldraledig
08-524 845 11
Patologi Övriga
H5 Laboratoriemedicin

Ulla Nordström

Utbildningsadministratör. Vikarie för Pia Lasell
Patologi
H5 Laboratoriemedicin

Hitta oss

Adress

Institutionen för Laboratoriemedicin
Avdelningen för patologi, ANA Futura
Karolinska Institutet
Alfred Nobels Allé 8, plan 8
141 52 Stockholm

Institutionen för Laboratoriemedicin
Avdelningen för patologi, F56, plan 5
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Map

Personal