Avdelningen för Klinisk immunologi & transfusionsmedicin

Avdelningen för klinisk immunologi & transfusionsmedicin verkar inom ett brett spektrum inom ämnesområdet immunologi.

På avdelningen finns läkare, professorer och forskargrupper som driver projekt inom t.ex immunbrist, transplantation, genetik och transfusion. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med den kliniska verksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Forskargrupper

Enheten för klinisk omvårdnadsforskning och klinisk forskning om immunterapi och immunologi

Immunogenetics and Immunotherapy team (endast på engelska)

Forskargrupp Katarina Le Blanc

Forskargrupp Robert Månsson (HERM)

Kontakt

Christian G. Giske

Tf avdelningschef
Giske
H5 Laboratoriemedicin

Lili Andersson

Avdelningsadministratör
Le Blanc
H5 Laboratoriemedicin

Hitta oss

Adress

Avdelningens verksamhet sker i olika lokaler:

- Alfred Nobels Allé 8, plan 7
- Kliniska Universitetssjukhuset i Huddinge; Avd. F71-79, C2 66
- Neo

Karta

Personal