Funktion A: Försöksdjursvetenskap för utförare av djurförsök - en artspecifik kurs

Obligatorisk kurs för dig som ska utföra arbete med försöksdjur och inte har tidigare utbildning i försöksdjursvetenskap. Kursen motsvarar EU Modul 1-8 och inkluderar svensk lag och etik samt Funktion C och Funktion D.

Ansök till kursen

Anmäl dig till Funktion A (du väljer din aktuella art i formuläret)

Om dina procedurer kräver kirurgi eller anestesi, se vårt kursutbud som omfattar anestesi och kirurgi (EU Modul 20-22).

Kursavgift

Kursen är gratis för doktorander och postdocs anknutna till Karolinska Institutet. Övriga KI-anknutna deltagare betalar 5900 SEK (inkl. INDI), och externa deltagare betalar 9900 SEK (excl. VAT). Företagsanställda ombeds kontakta las-edu@km.ki.se 

Överförbar kompetens från EU-länder

För dig som har en utbildning från annat EU-land behövs en kompetensbedömning innan du söker våra kurser, vänligen kontakta ntco@km.ki.se

Allmän information om kursen

  • När du är godkänd på kursen får du ett underskrivet kursintyg.
  • Kursen är för dig som inte har tidigare utbildning i försöksdjursvetenskap för den specifika arten, eller som behöver komplettera din tidigare utbildning.
  • Alla studenter på forskarutbildningsnivå får tre högskolepoäng efter godkänd kurs. 
  • Se till att din ansökan är komplett. Om den inte är korrekt ifylld kommer din ansökan inte att behandlas. Du måste ange en korrekt e-postadress/officiell e-postadress (ej privat) samt en gällande ZZ-kod och projektnummer.
  • Inkomna ansökningar hanteras en gång i veckan, onsdagar 07.30-16.00. Du får ett meddelande via e-post när kursen är tillgänglig för dig i kursplattformen Canvas på webben. Kurser online startar kontinuerligt.

Artspecifik utbildning och träning

Du behöver klara både den teoretiska och praktiska delen av kursen innan du påbörjar ditt arbete i våra djuranläggningar. 

Teori

Kursen omfattar följande arter och du anpassar kursen efter dina behov;

Practical skills module

Den praktiska delen av kursen innehåller en slutbedömning av dina färdigheter i hanteringen av djuret och är anpassade till det valda djurslaget. 

För att boka din praktiska session för någon av arterna på Karolinska Institutet vänligen kontakta las-edu@km.ki.se

OBS! fysisk kontakt med apor är EJ tillåtet under den praktiska delen av kursen för detta djurslag.

Kursutvärderingar

Emma Khan
2023-12-19