Skip to main content

Utbildning i försöksdjursvetenskap

Utbildning i försöksdjursvetenskap är obligatoriskt för dig som ska arbeta eller forska med djurförsök på Karolinska Institutet. Hos Komparativ medicin kan du som är forskare, doktorand, student eller tekniker läsa kurser i försöksdjursvetenskap.

Utbildningsenheten vid Komparativ medicin (The LAS Education & Training unit) ger kurser på olika nivåer. Vi vill erbjuda Sveriges bästa utbildning i försöksdjursvetenskap och arbetar ständigt för att utveckla våra kurser och skapa nya vid behov. Vi erbjuder artspecifika kurser inom olika funktioner samt kompetensutveckling.

Utbildningskrav

Det är obligatoriskt med grundutbildning i försöksdjursvetenskap och kunskapen ska vara artspecifik. Kompetensen måste också bibehållas och uppdateras genom CPD (continuing professional development) samt kunna demonstreras på förfrågan. Läs mer om utbildningskraven för djurförsök.

Missing ALT text.
Utbildning Komparativ medicin

Kurser

Försöksdjursvetenskap för utförare av procedurer (Funktion A, inkl. C och D)

Obligatoriska kurser för alla personer som arbetar med försöksdjur och inte har någon tidigare formell utbildning i försöksdjursvetenskap. Artspecifik. Mindre procedurer.

Svensk lagstiftning och etik

En webbaserad kurs i endast svensk lagstiftning och etik. Krävs för deltagande i alla andra kurser i försöksdjursvetenskap och är obligatorisk för personer från andra länder än Sverige, eller vid rekommendation från utbildningsenheten.

Utforma och leda projekt med försöksdjur (Funktion B)

Påbyggnadsutbildning, fokus på gnagare och kaniner. Förkunskaper: Funktion A-kurs. Både omfattande procedurer och mindre procedurer kan ingå, men omfattande procedurer finns även i "Procedurer som innefattar kirurgi och anestesi".

Fördjupningskurser

Procedurer som innefattar kirurgi och anestesi, fenotyping, etc. Fortsatt fördjupning med kunskaperna från Funktion A. Omfattande procedurer.

Kompetensutveckling (CPD)

Seminarier, workshops, professionella aktiviteter/uppdrag. Kurserna är utformade för att uppfylla lagkraven på upprätthållande och demonstration av kompetens, och för att implementera 3R i det dagliga arbetet med försöksdjur. Läs mer om kraven och Karolinska Institutets CPD-kurser.

    Kontakta oss

    Utbildningsenheten vid Komparativ medicin
    E-post: las-edu@km.ki.se