Skip to main content

Utbildning i försöksdjursvetenskap

Utbildning i försöksdjursvetenskap är obligatoriskt för dig som ska arbeta eller forska med djurförsök på Karolinska Institutet. Hos Komparativ medicin kan du som är forskare, doktorand, student eller tekniker läsa kurser i försöksdjursvetenskap.

Utbildningsenheten vid Komparativ medicin (The LAS Education & Training unit) ger kurser på olika nivåer. Visionen är att erbjuda Sveriges bästa utbildning i försöksdjursvetenskap och vi arbetar ständigt för att utveckla våra kurser och skapa nya vid behov. Vi erbjuder artspecifika kurser inom olika funktioner samt kompetensutveckling.

Missing ALT text.
Utbildning Komparativ medicin

Kurser

Försöksdjursvetenskap för utförare av procedurer (Funktion A, inkl. C och D)

Obligatoriska kurser för alla personer som arbetar med försöksdjur och inte har någon tidigare formell utbildning i försöksdjursvetenskap. Artspecifik. Mindre procedurer.

Svensk lagstiftning och etik

En webbaserad kurs i endast svensk lagstiftning och etik. Krävs för deltagande i alla andra kurser i försöksdjursvetenskap och är obligatorisk för personer från andra länder än Sverige, eller vid rekommendation från utbildningsenheten.

Utforma och leda projekt med försöksdjur (Funktion B)

Påbyggnadsutbildning, fokus på gnagare och kaniner. Förkunskaper: Funktion A-kurs. Både omfattande procedurer och mindre procedurer kan ingå, men omfattande procedurer finns även i "Procedurer som innefattar kirurgi och anestesi".

Procedurer som innefattar kirurgi och anestesi

Fortsatt fördjupning i kirurgi och anestesi med kunskaperna från Funktion B. Omfattande procedurer.

Kompetensutveckling (CPD)

Seminarier, workshops, professionella aktiviteter/uppdrag. Krav: 5 timmar/år (Funktion C), 10 timmar/år (Funktion A), 15 timmar/år (Funktion B), 20 timmar/år (specialroller).

Kontakta oss

Utbildningsenheten vid Komparativ medicin

E-post: las-edu@km.ki.se