Utbildning i försöksdjursvetenskap

Utbildning i försöksdjursvetenskap är obligatoriskt för dig som ska arbeta eller forska med djurförsök på Karolinska Institutet. Hos Komparativ medicin kan du som är forskare, doktorand, student eller tekniker läsa kurser i försöksdjursvetenskap.

Utbildningsenheten vid Komparativ medicin (The LAS Education & Training unit) ger kurser på olika nivåer. Vi vill erbjuda Sveriges bästa utbildning i försöksdjursvetenskap och arbetar ständigt för att utveckla våra kurser och skapa nya vid behov. Vi erbjuder artspecifika kurser inom olika funktioner samt kompetensutveckling.

Utbildningskrav

Det är obligatoriskt med grundutbildning i försöksdjursvetenskap och kunskapen ska vara artspecifik. Kompetensen måste också bibehållas och uppdateras genom CPD (continuing professional development) samt kunna demonstreras på förfrågan. Läs mer om utbildningskraven för djurförsök.

Utbildning Komparativ medicin

Kompetensutveckling (CPD)

Kalender med seminarier och workshops 

Kurser 2020-2021

Under hela året

Försöksdjursvetenskap för utförare av procedurer (Funktion A, inkl. C och D)

Obligatoriska kurser för alla personer som arbetar med försöksdjur och inte har någon tidigare formell utbildning i försöksdjursvetenskap. Artspecifik. Mindre procedurer.

Svensk lagstiftning och etik

En webbaserad kurs i endast svensk lagstiftning och etik. Krävs för deltagande i alla andra kurser i försöksdjursvetenskap och är obligatorisk för personer från andra länder än Sverige, eller vid rekommendation från utbildningsenheten.

Mars 2021

Utforma och leda projekt med försöksdjur (Funktion B)

Påbyggnadsutbildning, fokus på gnagare och kaniner. Förkunskaper: Funktion A-kurs. Både omfattande procedurer och mindre procedurer kan ingå, men omfattande procedurer finns även i "Procedurer som innefattar kirurgi och anestesi".

Du hittar fler kurser via den engelska sidan Education in laboratory animal science.

Få information via e-post

För att få information om de utbildningar och aktiviteter som Utbildningsenheten vid Komparativ medicin ordnar kan du ansluta dig till vår e-postlista.

E-postlista utbildningar försöksdjursvetenskap

Om du inte hör till KI behöver du fylla i två interna referenser (från KI) för att ansluta dig till mejlutskicken. 

    Kontakta oss

    Utbildningsenheten vid Komparativ medicin
    E-post: las-edu@km.ki.se