Utbildning i försöksdjursvetenskap

This page in English
SOMMARSTÄNGT PÅ LAS-UTBILDNINGSENHETEN Från 2 juli till 13 augusti är det ingen praktisk träning eller administration av kursansökningar eller utbildningscertifikat i försöksdjursvetenskap. Ha en skön sommar!

Utbildning i försöksdjursvetenskap är obligatoriskt för dig som ska arbeta eller forska med djurförsök på Karolinska Institutet. Hos Komparativ medicin kan du som är forskare, doktorand, student eller tekniker läsa kurser i försöksdjursvetenskap. 

Utbildningsenheten vid Komparativ medicin (The LAS Education & Training unit) ger kurser på olika nivåer. Vi har som vision att erbjuda Sveriges bästa utbildning i försöksdjursvetenskap och arbetar ständigt för att utveckla våra kurser och skapa nya vid behov. Vi erbjuder artspecifika kurser inom olika funktioner samt kompetensutveckling. 

Figur utbildning

Försöksdjursvetenskap för utförare av procedurer (Funktion A, inkl. C och D)

Obligatoriska kurser för alla personer som arbetar med försöksdjur och inte har någon tidigare formell utbildning i försöksdjursvetenskap. Artspecifik.

Svensk lagstiftning och etik

En webbaserad kurs i endast svensk lagstiftning och etik. Krävs för deltagande i alla andra kurser i försöksdjursvetenskap och är obligatorisk för personer från andra länder än Sverige, eller vid rekommendation från utbildningsenheten.

Utforma och leda projekt med försöksdjur (Funktion B)

Påbyggnadsutbildning, fokus på gnagare och kaniner. Förkunskaper: Funktion A-kurs

Procedurer som innefattar kirurgi och anestesi

Fortsatt fördjupning i kirurgi och anestesi med kunskaperna från Funktion B. 

Kontakta oss

Utbildningsenheten vid Komparativ medicin

E-post: las-edu@km.ki.se

Djurförsök