Grund- och avancerad utbildning

This page in English

Studenter Södersjukhuset

Vid institutionen ges utbildning på grund- och avancerad nivå för läkarstudenter samt sjuksköterskestudenter. Vi erbjuder även fristående kurser för vårdpersonal och organiserar Kliniska rotationer för utbytesstudenter.

Läkar- och sjuksköterskeprogrammet

Vid institutionen bedrivs undervisning från och med termin 4 på läkarprogrammet. Det finns även flera Studentvalda kurser inom programmet (SVK).

KI SÖS ger vidareutbildning för sjuksköterskor inom specialistsjuksköterskeprogrammen Ambulanssjuksköterskor och Medicin/Kirurgi.

Dessutom drivs valbar kurs på termin 5 av sjuksköterskeprogrammet samt, i samarbete med Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), undervisning på flera terminer av sjuksköterskeprogrammet.

Kliniska rotationer

KI SÖS erbjuder även Kliniska rotationer för inkommande utbytesstudenter, om fyra veckor per område ( 6hp). Idag utgör de kliniska rotationerna till stor del grunden i den internationella delen av läkarprogrammet och är en förutsättning för det omfattande studentutbytet som finns idag. Då läkarutbildningarna runt om i världen är mycket olika uppbyggda, har läkarprogrammet utvecklat ett system med kliniska rotationer för att kunna ta emot inkommande utbytesstudenter. En klinisk rotation ses som en fördjupning och/eller komplettering av en redan genomförd kurs snarare än en komplett kurs inom det specifika ämnesområdet. 

Utbildningar vid KI SÖS

Kurser och moment inom läkarprogrammet
Den sjuka människan 2 T4
Klinisk medicin -inriktning medicin T5/T6
Klinisk medicin - inriktning kirurgi T7
Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling, moment Reproduktion T10
Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling, moment Utveckling T10
Studentvalda kurser inom läkarprogrammet (SVK)
Akut ortopedi – en fördjupningskurs T7
Vad skall det vara i droppet? Om parenteral vätske- och nutritionsbehandling T7
Akut pediatrik, akut obstetrik samt neonatologi T10
Akutsjukvård, den akuta vårdkedjan T11
Kliniska rotationer inom läkarprogrammet
Medicin T6
Dermatologi och venereologi T6
Kirurgi T7
Akut medicin T7
Ortopedisk kirurgi T7
Handkirurgi T7
Gynekologi och obstetrik T10
Pediatrik T10
Specialistsjuksköterskeprogram
Specialistsjuksköterskeprogrammet inom Ambulanssjukvård, 60 hp (distans)
Kurser inom specialistsjuksköterskeprogrammet – Kirurgisk/medicinsk vård
Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom kirurgisk akutsjukvård, 15 hp (distans)
Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom medicinsk akutsjukvård, 15 hp (distans)
Moment inom sjuksköterskeprogrammet
Vård vid akuta sjukdomstillstånd - moment 2 VFU T5
Vård vid akuta sjukdomstillstånd – moment 4 Katastrofmedicin T5
Valbar kurs inom sjuksköterskeprogrammet
Omvårdnad med fokus på allmänpediatrik och familjecentrerad omvårdnad
Fristående kurser för sjuksköterskor
Omvårdnad vid allergi, astma och KOL I
Omvårdnad vid allergi, astma och KOL 2

Kontakt

Grundutbildningsansvarig

Katarina Bohm

E-post: katarina.bohm@ki.se

Kurser och moment inom läkarprogrammet

    Studierektor

Professor/överläkare

Thomas Nyström

Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Thomas.Nystrom@ki.se

Utbildningsadministratör

Cecilia Bodén

Telefon: 08-524 875 68
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Cecilia.Boden@ki.se

    Studierektor

Lektor/överläkare

Johan Wikner

Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Johan.Wikner@ki.se

Utbildningsadministratör

Annikka Klemi Haraldsson

Telefon: 08-524 875 32
Enhet: KI SÖS Administration
E-post: annikka.klemi.haraldsson@ki.se

    Studierektor

Lektor/överläkare

Anders Sondén

Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Anders.Sonden@ki.se

Utbildningsadministratör

Lena Guldevall

Telefon: 08-524 875 17
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Lena.Guldevall@ki.se

     Momentansvarig

Docent

Lena Marions

Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: lena.marions@ki.se

Utbildningsadministratör

Eva Hjertquist Duräng

Telefon: 08-524 875 51
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Eva.Hjertquist.Durang@ki.se

    Studierektor

Lektor/överläkare

Anders Åhlin

Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Anders.Ahlin@ki.se

Utbildningsadministratör

Katarina Wahlstedt

Telefon: 08-524 875 02
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: katarina.wahlstedt@ki.se

Studentvalda kurser inom läkarprogrammet (SVK)

    Kursansvarig

Lektor/överläkare

Uffe Hylin

Telefon: 08-616 23 56
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: uffe.hylin@ki.se

Utbildningsadministratör Lena Guldevall

    Kursansvarig

Professor, senior

Christer Svensen

Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Christer.Svensen@ki.se

Utbildningsadministratör Lena Guldevall

    Kursansvarig

Lektor/överläkare

Anders Åhlin

Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Anders.Ahlin@ki.se

Utbildningsadministratör Katarina Wahlstedt

 

Utbildningsadministratör Lena Guldevall
Specialistsjuksköterskeprogram

    Studierektor

Adjunkt

Helena Sjölin

Telefon: 08-616 11 32
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Helena.Sjolin@ki.se

Utbildningsadministratör

Katarina Wahlstedt

Telefon: 08-524 875 02
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: katarina.wahlstedt@ki.se

 

Kurser inom specialistsjuksköterskeprogrammet – Kirurgisk/medicinsk vård

 

Kursansvarig

Eva Joelsson Alm

Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Eva.Joelsson-Alm@ki.se

Utbildningsadministratör Cecilia Bodén

 

Kursansvarig

Eva Joelsson Alm

Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Eva.Joelsson-Alm@ki.se

Utbildningsadministratör Lena Guldevall
Moment inom sjuksköterskeprogrammet

  

Momentansvarig

Patrik Lyngå

Telefon: 08-616 30 41
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: patrik.lynga@ki.se

Momentansvarig

Martin Larsson

Telefon: 08-616 36 08
E-post: martin.larsson.1@ki.se

Valbar kurs inom sjuksköterskeprogrammet

    Kursansvarig

Lektor/sjuksköterska

Inger Kull

Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Inger.Kull@ki.se

Utbildningsadministratör Lena Guldevall
Fristående kurser för sjuksköterskor

    Kursansvarig

Lektor/sjuksköterska

Inger Kull

Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Inger.Kull@ki.se

Uppdragsutbildning

 

Kursansvarig

Eva Joelsson Alm

Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Eva.Joelsson-Alm@ki.se

Utbildningsadministratör Lena Guldevall

 

Universitetslektor, bitr

Ann-Mari Fagerdahl

Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Ann-Mari.Fagerdahl@ki.se

Utbildningsadministratör Cecilia Bodén

   Kursansvarig

Lektor/sjuksköterska

Inger Kull

Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Inger.Kull@ki.se

Utbildningsadministratör Lena Guldevall

Klinisk träningscentrum (KTC)

På klinisk träningscentrum (KTC) kan studenter träna på olika medicintekniska samt kommunikativa kliniska färdigheter.

Mer om Kliniskt träningscentrum (KTC)

Klinisk utbildningsavdelning (KUA)

Klinisk utbildningsavdelning (KUA) på Södersjukhuset erbjuder studerande från arbetsterapeut-, läkar-, sjukgymnast- och sjuksköterskeprogrammen en möjlighet att praktiskt öva teoretisk kunskap i mötet med patienten, under handledning av erfaren personal.

Mer om Klinisk utbildningsavdelning (KUA)

Studentrådet och Studenttorget

Studentrådet

Studentrådet består dels av läkarstudenter som studerar på de olika terminerna på SÖS, dels av en lärarrepresentant.

Studentrådets huvudsakliga verksamhet är att vara ett forum för kommunikation mellan terminerna. Dessutom utgör det en kanal för studenterna att påverka sin utbildning och omgivning på SÖS. Kontakt: studentradet.sos@ki.se

Studenttorget

Studentrådet ansvarar för "Studenttorget" där studenter från alla utbildningar på Södersjukhuset är välkomna att utnyttja möjligheten att lära känna andra studenter, laga mat och koppla av i en avspänd miljö mitt på sjukhuset.

Utbildningsprogram