Ledning och styrgrupp

Ledning

Sven Bölte

Professor, psykolog, enhetschef enheten för neuropsykiatri vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet
Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Steve Berggren

Psykolog, enhetschef BUP-KIND, Stockholms läns landsting, doktorand
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Kristiina Tammimies

Genetiker, forskare, PhD, biträdande föreståndare KIND
Tammimies
K6 Kvinnors och barns hälsa

Styrgrupp

Hans Forssberg

Ordförande i styrgruppen. Professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet
Broström
K6 Kvinnors och barns hälsa

Rosmarie Cizinsky Sjödahl

Stockholms läns landsting

Paula Liljeberg

Chef, Divisionen för Barn- och Ungdomspsykiatri, Stockholms Läns Landsting

Carina Hjelm

Chef, Habilitering och hälsa, Stockholms läns landsting

Anne Kierkegaard

Autism och Aspergerföreningen, Stockholms län, MD

Paul Lichtenstein

Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet. Professor

Magnus Nordenskjöld

Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet. Professor

Anki Sandberg

Förbundsordförande, Riksförbundet Attention

Christina Strömbeck

Verksamhetschef, Barnmedicin 3, Karolinska universitetssjukhuset