Skip to main content

Ledning och styrgrupp

Sven Bölte, föreståndare

Professor, psykolog, enhetschef enheten för neuropsykiatri vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet.

Professor, föreståndare KIND, enhetschef Neuropsykiatri

Sven Bölte

E-post: sven.bolte@ki.se

Enheten för Neuropsykiatri

Profilsida

Steve Berggren, biträdande föreståndare

Psykolog, enhetschef BUP-KIND, Stockholms läns landsting, doktorand.

Leg psykolog, doktorand, biträdande föreståndare KIND, enhetschef BUP-KIND

Steve Berggren

Mobil: 070-652 57 32
E-post: steve.berggren@ki.se

Enheten för Neuropsykiatri

Profilsida

Kristiina Tammimies, biträdande föreståndare

Genetiker, forskare, PhD

Forskare, PhD, biträdande föreståndare KIND

Kristiina Tammimies

Enhet: Avdelningen för Neuropsykiatri
Institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
E-post: kristiina.tammimies@ki.se

 

Styrgrupp

Ordförande i styrgruppen. Professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Hans Forssberg

Stockholms läns landsting

Rosmarie Cizinsky Sjödahl

Chef, Divisionen för Barn- och Ungdomspsykiatri, Stockholms Läns Landsting

Paula Liljeberg

Chef, Habilitering och hälsa, Stockholms läns landsting

Carina Hjelm

Autism och Aspergerföreningen, Stockholms län, MD

Anne Kierkegaard

Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet. Professor

Paul Lichtenstein

Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet. Professor

Magnus Nordenskjöld

Förbundsordförande, Riksförbundet Attention

Anki Sandberg

Verksamhetschef, Barnmedicin 3, Karolinska universitetssjukhuset

Christina Strömbeck