KIND:s ledning och advisory board

KIND har en ledning som styr det dagliga arbetet och ett advisory board som fungerar som rådgivare och stöd bland annat i arbetet med kommunikation och fundraising.

Ledning

Sven Bölte

Professor, psykolog, enhetschef enheten för neuropsykiatri vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet
Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Steve Berggren

Anknuten till Forskning
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Kristiina Tammimies

Genetiker, forskare, PhD, biträdande föreståndare KIND
Tammimies
K6 Kvinnors och barns hälsa

Advisory board

Från KIND

 • Sven Bölte
 • Steve Berggren
 • Kristiina Tammimies

Från Karolinska Institutet

 • Cecilia Magnusson, professor vid institutionen för global folkhälsa
 • Klas Blomgren, professor och vice prefekt vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Externa rådgivare

 • Alexandra Björnsson
 • Anders Westerholm
 • Iréne Seth
 • Pelle Törnberg
 • Sabina Sjölander
 • Sophie Dow
 • Stephanie Arnhög

Koopterade

 • Hans-Jacob Bonnier
 • Lisa Halvorsen
SB
Innehållsgranskare:
2023-10-20