Medicin vid KI DS

Inom området medicin på KI DS bedrivs forskning inom antikroppar mot Covid-19.

två människor sitter i var sitt dragskåp och arbetar
Bild inifrån COMMUNITY-studiens labb på Danderyds sjukhus. Foto: Ludvig Kostyál

Community

COMMUNITY (COVID-19 Immunity) studien inleddes i april 2020 och är en stor longitudinell kohort bestående av 2267 studiedeltagare varav 2149 är vårdpersonal på Danderyds sjukhus och 118 är patienter som vårdats inneliggande för covid-19. Det övergripande målet med studien är att få en djupgående förståelse för utvecklingen av SARS-CoV-2-immunitet (humoral och cellulär) efter infektion och/eller vaccination. 

Bakgrund

Var fjärde månad tas blodprover på alla studiedeltagare och relevanta kliniska uppgifter inhämtas via en mobilapp. Data avseende vaccination och SARS-CoV-2-infektion erhålls från nationella register. Inom studien genomförs regelbundet substudier på mindre grupper, så som återkommande undersökningar av förekomst av infektion med PCR-screening.

Majoriteten av studiedeltagarna är nu vaccinerade med antingen Pfizers mRNA-vaccin BNT162b2, Astra Zenecas adenovirusvektorvaccin ChAdOx1 nCoV-19 och/eller Modernas mRNA vaccin mRNA-1273.

Resultat

 • Infektion med SARS-CoV-2 varianten BA.2.86 ger upphov till ett starkare immunsvar i näsans slemhinnor mot vildtyp och BA.5-varianterna jämfört med motsvarande immunrespons mot dessa proteiner i serum. Mucosal and Serum Antibodies 3 Weeks after Symptomatic BA.2.86 Infection.
  Bladh O, Greilert-Norin N, Havervall S, Marking U, Aguilera K, Alm JJ, Blom K, Åberg M, Klingström J, Thålin C
  N Engl J Med 2023 Oct;389(17):1626-1628
 • En fjärde mRNA-vaccindos mot SARS-CoV-2 ökar IgG-nivåer i serum och mukosalt men påverkar inte mukosala IgA nivåer, oavsett tidigare infektionsstatus. 
  Mucosal immune responses following a fourth SARS-CoV-2 vaccine dose.
  Bladh O, Marking U, Havervall S, Norin NG, Aguilera K, Hober S, Smed-Sörensen A, Gordon M, Blom K, Åberg M, Klingström J, Thålin C
  Lancet Microbe 2023 Jul;4(7):e488
 • Mukosala IgA-antikroppar korrelerar med skydd mot infektion med SARS-CoV-2 BQ.1 och BQ.1.1-varianter, medan IgG-nivåer i serum inte visar något signifikant skydd mot infektion i en multivariat analys.
  Mucosal IgA protects against BQ.1 and BQ.1.1 infection.
  Marking U, Bladh O, Havervall S, Greilert-Norin N, Gordon M, Alm JJ, Blom K, Åberg M, Klingström J, Thålin C
  Lancet Infect Dis 2023 Aug;23(8):e272-e273
 • Pågående spridning av SARS-CoV-2 observerades bland hälso och sjukvårdsarbetare i Sverige 2023, vilket understryker vikten av fortsatt övervakning för att upptäcka säsongsbundna spridningseffekter och nya virusvarianter.Point prevalence of SARS-CoV-2 infection among healthcare workers in March and June 2023 in Sweden.
  Blom K, Bladh O, Havervall S, Marking U, Greilert Norin N, Alm JJ, Klingström J, Thålin C
  Lancet Reg Health Eur 2023 Oct;33():100725
 • Mucosal immune responses following a fourth SARS-CoV-2 vaccine dose.
  Bladh O, Marking U, Havervall S, Norin NG, Aguilera K, Hober S, Smed-Sörensen A, Gordon M, Blom K, Åberg M, Klingström J, Thålin C
  Lancet Microbe 2023 Apr;():
 • Höga nivåer av nasala IgA-antikroppar mot SARS-CoV-2 ger skydd mot covid-19 i minst åtta månader. “7-month duration of SARS-CoV-2 mucosal immunoglobulin-A responses and protection”. Ulrika Marking, Oscar Bladh, Sebastian Havervall, Julia Svensson, Nina Greilert-Norin, Katherina Aguilera, Martha Kihlgren, Ann-Cristin Salomonsson, Maja Månsson, Radiosa Gallini, Cecilia Kriegholm, Philip Bacchus, Sophia Hober, Max Gordon, Kim Blom, Anna Smed-Sörensen, Mikael Åberg, Jonas Klingström, Charlotte Thålin. The Lancet Infectious Diseases, correspondence, online January 12 2023, doi: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)0083…
 • Höga nivåer av IgA-antikroppar i luftvägarna halverar risken att infekteras av omikron, men många får inte mätbara antikroppsnivåer i luftvägarna trots tre doser av nuvarande sars-cov-2-vaccin. Dessa resultat belyser vikten av utvecklingen av nya nässprayvaccin. ”Anti-Spike Mucosal IgA Protection against SARS-CoV-2 Omicron Infection”, Sebastian Havervall, Ulrika Marking, Julia Svensson, Nina Greilert Norin, Philip Bacchus, Peter Nilsson, Sophia Hober, Max Gordon, Kim Blom, Jonas Klingström, Mikael Åberg, Anna Smed-Sörensen, Charlotte Thålin. The New England Journal of Medicine (NEJM), Letter to the Editor, online 14 september 2022, doi: 10.1056/NEJMc2209651
 • Vårdpersonal löper ökad risk att drabbas av SARS-CoV-2-infektion. De flesta som blev smittade med SARS-CoV-2 upplevde milda eller inga symtom. Tidigt kunde vi fastställa sambandet mellan lukt samt smakbortfall och covid-19. SARS-CoV-2 exposure, symptoms and seroprevalence in healthcare workers in Sweden.
  Rudberg AS, Havervall S, Månberg A, Jernbom Falk A, Aguilera K, Ng H, Gabrielsson L, Salomonsson AC, Hanke L, Murrell B, McInerney G, Olofsson J, Andersson E, Hellström C, Bayati S, Bergström S, Pin E, Sjöberg R, Tegel H, Hedhammar M, Phillipson M, Nilsson P, Hober S, Thålin C
  Nat Commun 2020 10;11(1):5064
 • En av tio studiedeltagare som haft mild covid-19 rapporterade en mängd långvariga symtom med negativ påverkan på arbete och socialt liv. Symptoms and Functional Impairment Assessed 8 Months After Mild COVID-19 Among Health Care Workers.
  Havervall S, Rosell A, Phillipson M, Mangsbo SM, Nilsson P, Hober S, Thålin C
  JAMA 2021 05;325(19):2015-2016
 • Bred och effektiv SARS-CoV-2 immunitet 8 månader efter mild infektion.Robust humoral and cellular immune responses and low risk for reinfection at least 8 months following asymptomatic to mild COVID-19.
  Havervall S, Ng H, Jernbom Falk A, Greilert-Norin N, Månberg A, Marking U, Laurén I, Gabrielsson L, Salomonsson AC, Aguilera K, Kihlgren M, Månsson M, Rosell A, Hellström C, Andersson E, Olofsson J, Skoglund L, Yousef J, Pin E, Lord M, Åberg M, Hedhammar M, Tegel H, Dönnes P, Phillipson M, Nilsson P, Klingström J, Mangsbo S, Hober S, Thålin C
  J Intern Med 2022 01;291(1):72-80
 • T-celler är en viktig del av immunförsvaret, men T-celltester har fortfarande ett begränsat värde inom individuell diagnostik. An evaluation of a FluoroSpot assay as a diagnostic tool to determine SARS-CoV-2 specific T cell responses.
  Mangsbo SM, Havervall S, Laurén I, Lindsay R, Jernbom Falk A, Marking U, Lord M, Buggert M, Dönnes P, Christoffersson G, Nilsson P, Hober S, Phillipson M, Klingström J, Thålin C
  PLoS One 2021 ;16(9):e0258041
 • En dos av adenovirusvektorvaccinet ChAdOx1 nCoV-19 framkallar starkt humoralt immunsvar hos studiedeltagare som genomgått SARS-CoV-2 infektion. Antibody responses after a single dose of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine in healthcare workers previously infected with SARS-CoV-2.
  Havervall S, Marking U, Greilert-Norin N, Ng H, Gordon M, Salomonsson AC, Hellström C, Pin E, Blom K, Mangsbo S, Phillipson M, Klingström J, Hober S, Nilsson P, Åberg M, Thålin C
  EBioMedicine 2021 Aug;70():103523
 • Betydande nedgång av neutraliserande antikroppsnivåer vid vaccination, både med BNT162b2 och ChAdOx1 nCoV-19, efter 3-7 månader. Nivåerna av neutraliserande antikroppar mot tio olika SARS-CoV-2-varianter var minst 2 respektive 3 gånger högre hos BNT162b2- respektive ChAdOx1 nCoV-19 vaccinerade studiedeltagare som genomgått SARS-CoV-2 infektion jämfört med de som inte genomgått infektion. Impact of SARS-CoV-2 infection on vaccine-induced immune responses over time.
  Havervall S, Marking U, Greilert-Norin N, Gordon M, Ng H, Christ W, Phillipson M, Nilsson P, Hober S, Blom K, Klingström J, Mangsbo S, Åberg M, Thålin C
  Clin Transl Immunology 2022 ;11(4):e1388
 • Stort antal omikroninfektioner bland tre-dos vaccinerade studiedeltagare. 10% av de infekterade hade ett helt asymtomatiskt förlopp. Virus kunde isoleras i upp till nio dagar efter första positiva PCR test. Infection Rate of SARS-CoV-2 in Asymptomatic Healthcare Workers, Sweden, June 2022.
  Blom K, Havervall S, Marking U, Norin NG, Bacchus P, Groenheit R, Bråve A, Thålin C, Klingström J
  Emerg Infect Dis 2022 Aug;28(10):
 • Omikroninfektion gav inget serologiskt IgG-svar hos tre-dos vaccinerade studiedeltagare som tidigare genomgått SARS-CoV-2 infektion. Immune responses after omicron infection in triple-vaccinated health-care workers with and without previous SARS-CoV-2 infection.
  Blom K, Marking U, Havervall S, Norin NG, Gordon M, García M, Tecleab T, Christ W, Forsell M, Phillipson M, Nilsson P, Mangsbo S, Hober S, Åberg M, Klingström J, Thålin C
  Lancet Infect Dis 2022 07;22(7):943-945

Studien finansieras av Jonas and Christina af Jochnick Foundation, Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten, Lundblad Family Foundation, Hjärtlung fonden, and Knut and Alice Wallenberg Foundation.

Forskargruppen bakom COMMUNITY studien

Charlotte Thålin

Bitr.överläkare, docent, ansvarig forskare

Nina Greilert

Projektledare, forskningssjuksköterska

Sebastian Havervall

Bitr.överläkare, doktorand

Max Gordon

Överläkare, docent
08-123 558 84

Ulrika Marking

Bitr.överläkare, doktorand

Oscar Bladh

Infektionsläkare, doktorand

Ann-Christine Salomonssonbiomedicinsk analytiker

Katherina Aguilerabiomedicinsk analytiker

Martha Kihlgren, biomedicinsk analytiker

Lena Gabrielsson, forskningssjuksköterska

Maja Månsson, forskningssjuksköterska

KTH:

Sophia Hober

Peter Nilsson

Uppsala universitet:

Mia Phillipson

Sara Mangsbo

Mikael Åberg

Karolinska institutet / Folkhälsomyndigheten:

Jonas Klingström

Kim Blom

Anna Smed-Sörensen

Publikationer

Mucosal and Serum Antibodies 3 Weeks after Symptomatic BA.2.86 Infection.
Bladh O, Greilert-Norin N, Havervall S, Marking U, Aguilera K, Alm JJ, Blom K, Åberg M, Klingström J, Thålin C
N Engl J Med 2023 Oct;389(17):1626-1628

Mucosal IgA protects against BQ.1 and BQ.1.1 infection.
Marking U, Bladh O, Havervall S, Greilert-Norin N, Gordon M, Alm JJ, Blom K, Åberg M, Klingström J, Thålin C
Lancet Infect Dis 2023 Aug;23(8):e272-e273

Mucosal immune responses following a fourth SARS-CoV-2 vaccine dose.
Bladh O, Marking U, Havervall S, Norin NG, Aguilera K, Hober S, Smed-Sörensen A, Gordon M, Blom K, Åberg M, Klingström J, Thålin C
Lancet Microbe 2023 Apr;():

Point prevalence of SARS-CoV-2 infection among healthcare workers in March and June 2023 in Sweden.
Blom K, Bladh O, Havervall S, Marking U, Greilert Norin N, Alm JJ, Klingström J, Thålin C
Lancet Reg Health Eur 2023 Oct;33():100725

Correlates of protection and viral load trajectories in omicron breakthrough infections in triple vaccinated healthcare workers.
Marking U, Havervall S, Norin NG, Bladh O, Christ W, Gordon M, Ng H, Blom K, Phillipson M, Mangsbo S, Alm JJ, Smed-Sörensen A, Nilsson P, Hober S, Åberg M, Klingström J, Thålin C
Nat Commun 2023 Mar;14(1):1577

7-month duration of SARS-CoV-2 mucosal immunoglobulin-A responses and protection.
Marking U, Bladh O, Havervall S, Svensson J, Greilert-Norin N, Aguilera K, Kihlgren M, Salomonsson AC, Månsson M, Gallini R, Kriegholm C, Bacchus P, Hober S, Gordon M, Blom K, Smed-Sörensen A, Åberg M, Klingström J, Thålin C
Lancet Infect Dis 2023 Jan;():

Anti-Spike Mucosal IgA Protection against SARS-CoV-2 Omicron Infection”, Sebastian Havervall, Ulrika Marking, Julia Svensson, Nina Greilert Norin, Philip Bacchus, Peter Nilsson, Sophia Hober, Max Gordon, Kim Blom, Jonas Klingström, Mikael Åberg, Anna Smed-Sörensen, Charlotte Thålin. The New England Journal of Medicine (NEJM), Letter to the Editor, online 14 september 2022, doi: 10.1056/NEJMc2209651

Infection Rate of SARS-CoV-2 in Asymptomatic Healthcare Workers, Sweden, June 2022.
Blom K, Havervall S, Marking U, Norin NG, Bacchus P, Groenheit R, Bråve A, Thålin C, Klingström J
Emerg Infect Dis 2022 Oct;28(10):2119-2121

Immune responses after omicron infection in triple-vaccinated health-care workers with and without previous SARS-CoV-2 infection.
Blom K, Marking U, Havervall S, Norin NG, Gordon M, García M, Tecleab T, Christ W, Forsell M, Phillipson M, Nilsson P, Mangsbo S, Hober S, Åberg M, Klingström J, Thålin C
Lancet Infect Dis 2022 Jul;22(7):943-945

Duration of SARS-CoV-2 Immune Responses Up to Six Months Following Homologous or Heterologous Primary Immunization with ChAdOx1 nCoV-19 and BNT162b2 mRNA Vaccines.
Marking U, Havervall S, Greilert-Norin N, Ng H, Blom K, Nilsson P, Phillipson M, Hober S, Nilsson C, Mangsbo S, Christ W, Klingström J, Gordon M, Åberg M, Thålin C
Vaccines (Basel) 2022 Feb;10(3):

Symptoms and Functional Impairment Assessed 8 Months After Mild COVID-19 Among Health Care Workers.
Havervall S, Rosell A, Phillipson M, Mangsbo SM, Nilsson P, Hober S, Thålin C
JAMA 2021 May;325(19):2015-2016

Impact of SARS-CoV-2 infection on vaccine-induced immune responses over time.
Havervall S, Marking U, Greilert-Norin N, Gordon M, Ng H, Christ W, Phillipson M, Nilsson P, Hober S, Blom K, Klingström J, Mangsbo S, Åberg M, Thålin C
Clin Transl Immunology 2022 ;11(4):e1388

Antibody responses after a single dose of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine in healthcare workers previously infected with SARS-CoV-2.
Havervall S, Marking U, Greilert-Norin N, Ng H, Gordon M, Salomonsson AC, Hellström C, Pin E, Blom K, Mangsbo S, Phillipson M, Klingström J, Hober S, Nilsson P, Åberg M, Thålin C
EBioMedicine 2021 Aug;70():103523

Robust humoral and cellular immune responses and low risk for reinfection at least 8 months following asymptomatic to mild COVID-19.
Havervall S, Ng H, Jernbom Falk A, Greilert-Norin N, Månberg A, Marking U, Laurén I, Gabrielsson L, Salomonsson AC, Aguilera K, Kihlgren M, Månsson M, Rosell A, Hellström C, Andersson E, Olofsson J, Skoglund L, Yousef J, Pin E, Lord M, Åberg M, Hedhammar M, Tegel H, Dönnes P, Phillipson M, Nilsson P, Klingström J, Mangsbo S, Hober S, Thålin C
J Intern Med 2022 Jan;291(1):72-80

SARS-CoV-2 induces a durable and antigen specific humoral immunity after asymptomatic to mild COVID-19 infection.
Havervall S, Jernbom Falk A, Klingström J, Ng H, Greilert-Norin N, Gabrielsson L, Salomonsson AC, Isaksson E, Rudberg AS, Hellström C, Andersson E, Olofsson J, Skoglund L, Yousef J, Pin E, Christ W, Olausson M, Hedhammar M, Tegel H, Mangsbo S, Phillipson M, Månberg A, Hober S, Nilsson P, Thålin C
PLoS One 2022 ;17(1):e0262169

Clinical grade ACE2 as a universal agent to block SARS-CoV-2 variants.
Wirnsberger G, Monteil V, Eaton B, Postnikova E, Murphy M, Braunsfeld B, Crozier I, Kricek F, Niederhöfer J, Schwarzböck A, Breid H, Jimenez AS, Bugajska-Schretter A, Dohnal A, Ruf C, Gugenberger R, Hagelkruys A, Montserrat N, Holbrook MR, Oostenbrink C, Shoemaker RH, Mirazimi A, Penninger JM
bioRxiv 2021 Sep;():

Systematic evaluation of SARS-CoV-2 antigens enables a highly specific and sensitive multiplex serological COVID-19 assay.
Hober S, Hellström C, Olofsson J, Andersson E, Bergström S, Jernbom Falk A, Bayati S, Mravinacova S, Sjöberg R, Yousef J, Skoglund L, Kanje S, Berling A, Svensson AS, Jensen G, Enstedt H, Afshari D, Xu LL, Zwahlen M, von Feilitzen K, Hanke L, Murrell B, McInerney G, Karlsson Hedestam GB, Lendel C, Roth RG, Skoog I, Svenungsson E, Olsson T, Fogdell-Hahn A, Lindroth Y, Lundgren M, Maleki KT, Lagerqvist N, Klingström J, Da Silva Rodrigues R, Muschiol S, Bogdanovic G, Arroyo Mühr LS, Eklund C, Lagheden C, Dillner J, Sivertsson Å, Havervall S, Thålin C, Tegel H, Pin E, Månberg A, Hedhammar M, Nilsson P
Clin Transl Immunology 2021 ;10(7):e1312

Long-term SARS-CoV-2-specific and cross-reactive cellular immune responses correlate with humoral responses, disease severity, and symptomatology.
Laurén I, Havervall S, Ng H, Lord M, Pettke A, Greilert-Norin N, Gabrielsson L, Chourlia A, Amoêdo-Leite C, Josyula VS, Eltahir M, Kerzeli I, Falk AJ, Hober J, Christ W, Wiberg A, Hedhammar M, Tegel H, Burman J, Xu F, Pin E, Månberg A, Klingström J, Christoffersson G, Hober S, Nilsson P, Philipson M, Dönnes P, Lindsay R, Thålin C, Mangsbo S
Immun Inflamm Dis 2022 Apr;10(4):e595

An evaluation of a FluoroSpot assay as a diagnostic tool to determine SARS-CoV-2 specific T cell responses.
Mangsbo SM, Havervall S, Laurén I, Lindsay R, Jernbom Falk A, Marking U, Lord M, Buggert M, Dönnes P, Christoffersson G, Nilsson P, Hober S, Phillipson M, Klingström J, Thålin C
PLoS One 2021 ;16(9):e0258041

Circulating Markers of Neutrophil Extracellular Traps Are of Prognostic Value in Patients With COVID-19.
Ng H, Havervall S, Rosell A, Aguilera K, Parv K, von Meijenfeldt FA, Lisman T, Mackman N, Thålin C, Phillipson M
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2021 Feb;41(2):988-994

Patients With COVID-19 Have Elevated Levels of Circulating Extracellular Vesicle Tissue Factor Activity That Is Associated With Severity and Mortality-Brief Report.
Rosell A, Havervall S, von Meijenfeldt F, Hisada Y, Aguilera K, Grover SP, Lisman T, Mackman N, Thålin C
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2021 Feb;41(2):878-882

IL-6 signalling biomarkers in hospitalised patients with moderate to severe SARS-CoV-2 infection in a single centre study in Sweden.
Ziegler L, Lundström A, Havervall S, Thålin C, Gigante B
Cytokine 2022 Nov;159():156020

Soluble angiotensin-converting enzyme 2 is transiently elevated in COVID-19 and correlates with specific inflammatory and endothelial markers.
Lundström A, Ziegler L, Havervall S, Rudberg AS, von Meijenfeldt F, Lisman T, Mackman N, Sandén P, Thålin C
J Med Virol 2021 Oct;93(10):5908-5916

Response by Mackman et al to Letter Regarding Article, "Patients With COVID-19 Have Elevated Levels of Circulating Extracellular Vesicle Tissue Factor Activity That Is Associated With Severity and Mortality-Brief Report".
Mackman N, Hisada Y, Grover SP, Rosell A, Havervall S, von Meijenfeldt F, Aguilera K, Lisman T, Thålin C
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2021 Jun;41(6):e381-e382

"Role of kidney function and concentrations of BAFF, sPD-L1 and sCD25 on mortality in hospitalized patients with COVID-19".
Mansouri L, Sendic S, Havervall S, Thålin C, Jacobson SH, Lundahl J
BMC Nephrol 2022 Sep;23(1):299

A cell-free high throughput assay for assessment of SARS-CoV-2 neutralizing antibodies.
Mravinacova S, Jönsson M, Christ W, Klingström J, Yousef J, Hellström C, Hedhammar M, Havervall S, Thålin C, Pin E, Tegel H, Nilsson P, Månberg A, Hober S
N Biotechnol 2022 Jan;66():46-52

COVID-19 is Associated with an Acquired Factor XIII Deficiency.
von Meijenfeldt FA, Havervall S, Adelmeijer J, Lundström A, Magnusson M, Mackman N, Thalin C, Lisman T
Thromb Haemost 2021 Dec;121(12):1668-1669

Elevated factor V activity and antigen levels in patients with Covid-19 are related to disease severity and 30-day mortality.
von Meijenfeldt FA, Havervall S, Adelmeijer J, Lundström A, Magnusson M, Mackman N, Thalin C, Lisman T
Am J Hematol 2021 Apr;96(4):E98-E100

Sustained prothrombotic changes in COVID-19 patients 4 months after hospital discharge.
von Meijenfeldt FA, Havervall S, Adelmeijer J, Lundström A, Magnusson M, Mackman N, Thalin C, Lisman T
Blood Adv 2021 Feb;5(3):756-759

Prothrombotic changes in patients with COVID-19 are associated with disease severity and mortality.
von Meijenfeldt FA, Havervall S, Adelmeijer J, Lundström A, Rudberg AS, Magnusson M, Mackman N, Thalin C, Lisman T
Res Pract Thromb Haemost 2021 Jan;5(1):132-141

Persistent endotheliopathy in the pathogenesis of long COVID syndrome: Comment from von Meijenfeldt et al.
von Meijenfeldt FA, Havervall S, Adelmeijer J, Thalin C, Lisman T
J Thromb Haemost 2022 Jan;20(1):267-269

Sustained prothrombotic changes in convalescent patients with COVID-19.
von Meijenfeldt FA, Thålin C, Lisman T
Lancet Haematol 2021 Jul;8(7):e475

A Model Predicting Mortality of Hospitalized Covid-19 Patients Four Days After Admission: Development, Internal and Temporal-External Validation.
Heber S, Pereyra D, Schrottmaier WC, Kammerer K, Santol J, Rumpf B, Pawelka E, Hanna M, Scholz A, Liu M, Hell A, Heiplik K, Lickefett B, Havervall S, Traugott MT, Neuböck MJ, Schörgenhofer C, Seitz T, Firbas C, Karolyi M, Weiss G, Jilma B, Thålin C, Bellmann-Weiler R, Salzer HJF, Szepannek G, Fischer MJM, Zoufaly A, Gleiss A, Assinger A
Front Cell Infect Microbiol 2021 ;11():795026

Malin Wirf
2023-11-10