Eva Isaksson

Eva Isaksson

Anknuten till Forskning
E-postadress: eva.isaksson@ki.se
Telefon: +46852482621
Besöksadress: Entrévägen 2, 18257 Danderyd
Postadress: D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, D1 Medicin, 182 88 Stockholm

Om mig

 • Jag är Med. dr och diplomerad forskningssköterska som har arbetet med
  kliniska prövningar i 30 år. De senaste 15 åren har jag arbetat med att
  leda akademiska multicenterstudier inom Stroke i Sverige. Jag har också
  arbetat som monitor. Jag disputerade i mars 2021, Avhandlingens titel:
  Recruitment to multicentre randomised controlled trials in stroke. Lessons
  learnt from the EFFECTS trial. Jag arbetar nu som forskningssamordnare inom
  VO Neuro, Danderyds sjukhus. Jag arbetar också på Kliniskt forskningscentrum (KFC), en
  stödfunktion för medarbetare på KI DS och Danderyds sjukhus som forskar eller arbetar
  med forskning. Vi erbjuder support att bygga upp system/strukturer för att hantera studier från
  planeringsstadium till avslut.

  Mina personliga styrkor:
  • lätt att samarbeta och nätverk med interna och externa människor och
  funktioner
  • strukturerad och kvalitetsinriktad och har djup kunskap om regelverk
  såsom GCP
  • hög ambition och god förmåga att planera och utföra uppgifter
  • stark drivkraft, ta initiativ och leta efter nya lösningar på problem
  • snabbt in i nya projekt och kunskapsområden / aktuella regler
  • lätt att uttrycka mig i tal och skrift
  • Driver projekt på ett sätt som får människor i teamet att känna sig
  betydelsefulla och motiverade
  PhD, Medicine Doktor 2021.
  Diploma in Clinical Trials Certified Research nurse, Utbildningsrådet ,
  2009

Forskningsbeskrivning

 • Jag har arbetat som Trial Manager i EFFECTS som är en akademikerdriven
  randomiserad, kontrollerad studie där vi undersökte om behandling med en
  kapsel fluoxetin 20 mg jämfört med en kapsel placebo om dagen i 6 månader
  efter akut stroke kunde förbättra patientens funktionsförmåga. EFFECTS
  primära effektvariabel var en skala som heter modifierad Rankin Scale som
  mäter graden av funktionsbortfall bedömt av patienten själv via en enkät
  vid 6 månader. Vår hypotes var att att en kapsel fluoxetin 20 mg om
  dagen ökar andelen oberoende vid 6 månader jämfört med placebo. Studiens
  resultat var neutralt, Fluoxetin 20 mg dagligen efter en akut stroke
  förbättrade inte patienternas återhämtning vid 6 månader jämfört med
  placebo. I fluoxetin-gruppen visade det sig dock vara färre nya fall av
  depression och en ökad risk för frakturer än i den grupp som fick
  placebo
  Många randomiserade kontrollerade studier misslyckas med att nå sina mål
  med antal rekryterade patienter inom den planerade tiden. Man tvingas
  förlänga rekryteringstiden eller minska på antalet inkluderade patienter.
  Detta kan leda till att studierna inte når statistisk säkerhet, får ökade
  kostnader och detta kan även få etiska konsekvenser. I min egen forskning
  har jag studerat vilka barriärer för rekrytering av patienter som finns och
  sökt strategier för att kunna överkomma problemen. Jag har gjort
  delstudier inom detta ämne: 1 En elektronisk enkät till studiepersonal i
  EFFECTS (läkare och sjuksköterskor (no 148) med syfte att identifiera
  vad studiepersonal anser vara de viktigaste barriärerna för rekrytering av
  patienter och hitta metoder för att förbättra rekryteringen i
  randomiserade kliniska studier. 2. En stepped wedge randomiserad studie där
  vi har haft strukturerade telefonkonferenser med personal och
  verksamhetschefer på aktiva centra i EFFECTS med syfte att stimulera
  rekryteringen av patienter. 3. Min fjärde delstudie är en validering av
  den primära effekt-variabeln i EFFECTS, modified Rankin Scale mRs. Alla mina
  projekt är godkända av Etikprövningsnämnden.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI