Medicin vid KI DS

Inom området medicin på KI DS bedrivs forskning inom metabolism och stroke.

Metabolisk forskning

Mikrovaskulär forskning

Projektet syftar till att studera mikrovaskulär dysfunktion hos personer med riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, med och utan samtidigt förekommande diabetessjukdom.

Forskare: ST läkare Sara Tehrani

Hemostatisk dysfunktion vid utveckling av diabetiska senkomplikationer

Projektet syftar till att klarlägga huruvida den kärlskyddande effekten av acetylsalicylsyra är nedsatt hos patienter med diabetes. Man undersöker också vilka faktorer hos dessa patienter som kan tänkas modifiera effekten av acetylsalicylsyra på hemostatiska funktioner.

Forskare: ST läkare Sara Tehrani

Strokeforskning

Forskningen inom detta område handlar om

  • Afasi vid stroke

  • Strokesubtyper i relation till hemostasmekanismer och nedsatt glukostolerans

  • Strokerehabilitering

  • Kliniska prövningar

Forskare: Överläkare Ann Charlotte Laska

  • Dysfagi vid stroke

Forskare: Prof Per Wester

Omvårdnadsforskning - Stroke

Studien syftar till att undersöka hur fysiska respektive kognitiva handikapp efter en stroke påverkar närståendes hälsa och upplevelse av börda.

Forskare: Sjuksjöterska Åsa Franzén Dahlin

GastroenterologiMetabolismOmvårdnadStroke