Medicin vid KI DS

Inom området medicin på KI DS bedrivs forskning inom antikroppar mot Covid-19.

Covid-19

Communitystudien

COMMUNITY studien syftar till att undersöka immunförsvaret – och hur det utvecklas över tid – efter genomgången SARS-CoV-2 infektion. 2149 medarbetare på Danderyds sjukhus är med i studien, som startades i april 2020. Studien är ett interdisciplinärt samarbete mellan Danderyds Sjukhus, Karolinska Institutet, KTH, SciLifeLab, Folkhälsomyndigheten och Uppsala Universitet.

Det nya viruset SARS-CoV-2, som orsakar sjukdomen covid-19, har tagit sig pandemiska proportioner. COMMUNITY studien syftar till att undersöka immunförsvaret – och hur det utvecklas över tid – efter genomgången SARS-CoV-2 infektion.

Hittills har studien visat att en stor andel av deltagarna (19%) hade varit infekterade med SARS-CoV-2 i våren 2020, och att genomgången infektion var starkt kopplat till patientnära arbete (både på COVID-19 avdelningar och avdelningar som inte vårdade patienter med bekräftad COVID-19) och till symptom som lukt/smak bortfall och feber. Resultaten kan läsas i sin helhet i tidskriften Nature Communications.

Kontakt

Charlotte Thålin

Forskningsansvarig

Publikationer

Circulating Markers of Neutrophil Extracellular Traps Are of Prognostic Value in Patients With COVID-19.
Ng H, Havervall S, Rosell A, Aguilera K, Parv K, von Meijenfeldt FA, Lisman T, Mackman N, Thålin C, Phillipson M
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2021 02;41(2):988-994

Antibody responses after a single dose of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine in healthcare workers previously infected with SARS-CoV-2.
Havervall S, Marking U, Greilert-Norin N, Ng H, Gordon M, Salomonsson AC, Hellström C, Pin E, Blom K, Mangsbo S, Phillipson M, Klingström J, Hober S, Nilsson P, Åberg M, Thålin C
EBioMedicine 2021 Aug;70():103523