Skip to main content

Forskning vid KIDS

Forskningen på institutionen är i huvudsak klinisk och i nära samverkan med Danderyds Sjukhus AB.  

Varje år utgår cirka 100 vetenskapliga artiklar från institutionen.

Forskningsområden vid KI DS