Forskning vid KIDS

Forskningen på institutionen är i huvudsak klinisk och i nära samverkan med Danderyds Sjukhus AB.  

Varje år utgår cirka 250 vetenskapliga artiklar från institutionen.

röda blodkroppar

Forskningsområden vid KI DS

Malin Wirf
2023-03-10