Skip to main content

Anestesi och intensivvård på KI DS

Fotograf: Johan Adelgren

Inom området för anestesi och intensivvård forskar vi inom följande områden:

Effekter av inhalerad kväveoxid och CPAP behandling hos nyfödda

Inom ramen för detta projekt undersöks effekten av kvävemonoxid (NO), en kroppsegen kortverkande kärlvidgare, på luftvägarna hos nyfödda.

Det är viktigt att kunna skilja på biverkningar knutna till NO alt. NO2 vid behandling av svår lungsvikt.

Resultat från tidigare studier ligger delvis till grund för de aktuella behandlingsrekommendationerna av svår lungsvikt hos nyfödda.

 

Robert Lindwall

Anknuten
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)