Skip to main content

Kirurgi och urologi vid KI DS

På enheten för kirurgi och urologi forskar vi inom följande områden: Övre GI, Kolorektal och Urologisk cancer

Övre GI

Övervikt och metabolism

Forskningen berör resultat efter överviktskirurgi, effekt av olika gastrointestinala peptidhormoner på aptit och rörligheten i mag-tarmkanalen.

Vi har betydande samarbeten med andra forskare på KI och internationellt.

Medverkande i forskningen

Professor Erik Näslund

Med dr Richard Marsk

Ansvarig för forskningen Övervikt och metabolism

Prefekt

Erik Näslund

Telefon: 08-123 550 17
Enhet: Ledningsgrupp
E-post: Erik.Naslund@ki.se

Utvalda publikationer

30481042

30102631

28938473

28099843

Tumörablationer

Forskning rörande destruktion av tumörer med minimialinvasiv teknik. Gruppen utvecklar indikationer och tekniker och har internationella samarbeten med universitetssjukhus i Bern och Groningen i första hand. Dessutom samarbeten med universitet i Kapstaden och EORTC.

För närvarande pågår tre avhandlingsprojekt rörande irreversibel elektroporering av levertumörer på Danderyds sjukhus. Primär mikrovågsbehandling av levermetastaser från grovtarmscancer, MAVERRIC - studien, samt optimering av lungventilation i samband med minimalinvasiv terapi.

Medverkande i forskningen

Överläkare, Med dr, docent Jacob Freedman
Överläkare, Med dr Henrik Nilsson
Läkare, Med dr Jennie Engstrand
Läkare, doktorand David Stillström
Läkare, doktorand Karolina Galmén
Läkare, doktorand Pascale Tinguely
Överläkare, Med dr Pjotr Harbut
Överläkare, Med dr, professor Jan Jakobsson
Överläkare Marie Beermann

Ansvarig för forskningen Tumörablationer

Utvalda publikationer

30723754

29334918

28649372

Kolorektal

Kolorektalgruppen bedriver forskning inom flera områden: Kolorektal cancer, divertikulossjukdom och perioperativ vård inom ERAS (Enhanced Recovery After Surgery )-protokollet.
Dessutom bedrivs studier inom modern kirurgisk teknik; titthålskirurgi och robotkirurgi. Sektionen har också i samarbete med Science for life Laboratory, Karolinska Institutet, startat upp en mycket stor studie som avser att kartlägga tjocktarmens bakteriella genom i förhållande till kolorektal sjukdom.

Ansvarig för forskningen Kolorektal

Forskare, överläkare, kirurg och docent Ulf.O Gustafsson

Utvalda publikationer

30428153

28528188

30426190

Urologisk cancer

Prostatacancer

Den urologiska gruppen bedriver flera projekt med fokus på män med prostatacancer. För att förbättra diagnostiken av prostatacancer kartläggs både nya och traditionella metoder för att identifiera män med behandlingskrävande cancer. Bland annat är vi ansvariga för projektet STHLM3MR där utredning med det nya blodprovet Stockholm3 kombineras med MR och riktade vävnadsprover för att förbättra diagnostiken av prostatacancer. Vi arbetar också med att kartlägga hur dagens kliniska prostatacancerdiagnostik fungerar och vilken plats traditionella metoder har inom modern sjukvård.

Ytterligare projekt kartlägger ärftligheten för prostacancer och hur denna påverkas av genetiska förändringar, till exempel genen HOXB13.

Forskargruppen tillhör Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus men samarbetar nära med ett flertal andra institutioner, inklusive Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik (MEB) vid Karolinska Institutet.

Medverkande i forskningen

Överläkare, Med dr Tobias Nordström

Doktorand, Specialistläkare Fredrik Jansson

Doktorand, st läkare Jan Chandra

Specialistläkare Joel Andersson

Ansvarig för forskningen inom Prostatacancer

Utvalda publikationer

30171228

30274703

29259293