Obstetrik och gynekologi

På enheten för obstretik och gynekologi forskar vi inom följande områden:

Reproduktion

Forskningsgruppen undersöker hur olika faktorer påverkar förmågan att bli gravid, graviditetsförloppet, utfallet av förlossningen och följder för mor och barn på kort och lång sikt. Faktorer som studeras är sköldkörtelfunktion, ultraljudsdatering, mammans hjärtkärlfunktion och ingripande under förlossningen såsom igångsättning och kejsarsnitt.

Forskare: Universitetslektor, överläkare Ellika Andolf

Vulvasjukdomar

På Danderyds sjukhus finns en speciell mottagning för kvinnor med sjukdomar i vulva. De flesta patienter utgörs av unga kvinnor med smärta vid samlag, så kallad vulvavestibulit. De forskningsstudier som pågår fokuserar på bakomliggande smärtmekanismer vid vestibulit. Andra studier undersöker samband mellan olika immunologiska faktorer och återkommande svampinfektioner som i många fall föregår vestibulit.

Forskare: Docent Nina Bohm-Starke, e-post: nina.bohm-starke@sll.se

Bäckenbotten

Kvinnokliniken bedriver i samarbete med sektionen för kolorektalkirurgi ett flertal projekt för att öka kunskapen om benign bäckenbottensjukdom såsom urininkontinens, prolaps och anal inkontinens. Vi fokuserar för närvarande på studier om inverkan av hysterektomi och förlossning på bäckenbottenfunktion samt deltar i, och ansvarar för, ett flertal internationella multicenterstudier för utveckling av nya behandlingsmetoder vid prolaps och inkontinens.

Bäckenbottengruppen vid Kvinnokliniken har ett nära samarbete med flera institutioner vid Karolinska Institutet och University of Minnesota.

Forskare: Jan Zetterström

GynekologiObstetrik