Forskningsområde ortopedi vid KI DS

Inom ortopedi forskar vi inom en rad olika områden, som presenteras nedan. Ansvarig för området är professor André Stark.

Registerforskning

Vi genomför den största registerbaserade randomiserade prövningen i syfte att kartlägga om extra luftrening sänker infektionsfrekvensen vid ortopediska operationer.

Denna studie är att resultat av mångårig registerforskning där bland annat ortopediska infektioner vid proteskirurgi kartlagts. Detta är också världens första randomiserade kliniska prövning för luftrening.

Vi utvecklar verktyg för att mäta kvaliteten i sjukvården med hjälp av register. Idag används självrapporterande system för att jämföra sjukhus vilket riskerar förstöra kodkvalitén i Svenska register.

Genom att utnyttja andra registerbaserade parametrar som långa vårdtider och återinläggningar tror vi kunna stimulera till en effektivare och säkrare sjukvård samtidigt som registerkvalitén inte komprometteras.

Medverkande i forskningen

Olof Sköldenberg Forskningsansvarig, docent
Max Gordon Forskare, dr.
Martin Magneli Forskarstuderande
Anders Persson Forskarstuderande

Utvalda publikationer

The influence of comorbidity scores on re-operations following primary total hip replacement: comparison and validation of three comorbidity measures.
Gordon M, Stark A, Sköldenberg O, Kärrholm J, Garellick G
Bone Joint J 2013 Sep;95-B(9):1184-91

Increased Long-Term Cardiovascular Risk After Total Hip Arthroplasty: A Nationwide Cohort Study.
Gordon M, Rysinska A, Garland A, Rolfson O, Aspberg S, Eisler T, et al
Medicine (Baltimore) 2016 Feb;95(6):e2662

Risk of early mortality after cemented compared with cementless total hip arthroplasty: a nationwide matched cohort study.
Garland A, Gordon M, Garellick G, Kärrholm J, Sköldenberg O, Hailer N
Bone Joint J 2017 Jan;99-B(1):37-43

Kontakt forskningsansvarig

Anknuten

Olof Sköldenberg

Telefon: 08-123 572 45
E-post: Olof.Skoldenberg@ki.se

Medicinsk bildtolkning med hjälp av artificiell intelligens

Ortopedi liksom många andra medicinska specialiteter har problem med att utnyttja den kunskap som finns. I en australiensisk studie kunde man se att endast hälften av den kunskap som fanns användes. Dagens vårdprogram lyckas således inte nå patienterna vilket skapar stora merkostnader för samhället samtidigt som patienter utsätts för risker.

För att åtgärda detta har vi har sedan 2014 utvecklat deep learning algoritmer (svag artificiell intelligens) för att identifiera sjukligheter i bilder och så småningom koppla till behandlingar. Våra algoritmer klarar idag av att i över 9 av 10 fall korrekt identifiera fraktur, artros och andra vanliga utfall. Under 2018 planerar vi även genomföra en pilottestning av systemet vid Danderyds Sjukhus.

Medverkande i forskningen

André Stark Forskningsansvarig, professor
Max Gordon Forskare, dr.
Ali Sharif Razavian Teknologie dr.
Olof Sköldenberg  Docent
Jakub Olczak Forskarstuderande

Utvalda publikationer

Artificial intelligence for analyzing orthopedic trauma radiographs.
Olczak J, Fahlberg N, Maki A, Razavian A, Jilert A, Stark A, et al
Acta Orthop 2017 Dec;88(6):581-586

Kontakt

Professor, senior

Andre Stark

E-post: Andre.Stark@ki.se

Implantatforskning

Ortopedi är till stor del en kirurgisk specialitet där ett stort antal implantat kommer till användning. Vi har sedan många år studerat effekten av plattor, höftproteser, knäproteser och axelproteser där vi studerar utfall som omoperationer, patientrapporterat utfall m.m. 

Vi prövar också om läkemedel kan påverka risken för dessa komplikationer. Vid implantatutvärdering används metoder såsom RSA (radiostereometri) för att i ett tidigt stadium med ett litet patientantal kunna förutsäga ett implantats överlevnad. Detta är av stor betydelse vid val av nya ledersättningssystem.

Forskargruppen vidareutvecklar även, i samarbete med Imperial Collage i London, nya radiologiska metoder för implantatutvärdering.

Medverkande i forskningen

Olof Sköldenberg Forskningsansvarig, docent 
André Stark  Professor
Max Gordon Forskare, dr.
Mats Salemyr Anknuten
Agata Rysinska Forskarstuderande
Cyrus Brodén  

Utvalda publikationer

Lower periprosthetic bone loss and good fixation of an ultra-short stem compared to a conventional stem in uncemented total hip arthroplasty.
Salemyr M, Muren O, Ahl T, Bodén H, Eisler T, Stark A, et al
Acta Orthop 2015 ;86(6):659-66

Larger femoral periprosthetic bone mineral density decrease following total hip arthroplasty for femoral neck fracture than for osteoarthritis: a prospective, observational cohort study.
Mann T, Eisler T, Bodén H, Muren O, Stark A, Salemyr M, et al
J. Orthop. Res. 2015 Apr;33(4):504-12

Vitamin-E diffused highly cross-linked polyethylene liner compared to standard liners in total hip arthroplasty. A randomized, controlled trial.
Salemyr M, Muren O, Ahl T, Bodén H, Chammout G, Stark A, et al
Int Orthop 2015 Aug;39(8):1499-505

Kontakt

Anknuten

Olof Sköldenberg

Telefon: 08-123 572 45
E-post: Olof.Skoldenberg@ki.se

Kliniska prövningar

På enheten bedrivs ett stort antal kliniska prövningar där kirurgiska metoder prövas. Vi utvärderar bland annat olika behandlingsmetoder och algoritmer för behandling av patienter med höftfrakturer, axelfrakturer, handledsfrakturer, senskador och vårdkedjor.

Vi studerar även glukosmetabolism hos äldre patienter med fraktur och oönskade händelser efter kirurgi. Vi gör detta genom ett antal pågående lottade kliniska prövningar samt kohortstudier där vi följer patienter över tid.

Medverkande i forskningen

Olof Sköldenberg Forskningsansvarig, docent 
André Stark Professor
Max Gordon Forskare, dr.
Ghazi Chammout Dr.
Carl Johan Hedbeck Anknuten
Paula Kelly-Pettersson Forskarstuderande
 John Thörlig  

Utvalda publikationer

Total hip replacement versus open reduction and internal fixation of displaced femoral neck fractures: a randomized long-term follow-up study.
Chammout G, Mukka S, Carlsson T, Neander G, Stark A, Skoldenberg O
J Bone Joint Surg Am 2012 Nov;94(21):1921-8

Unpacking the key components of a programme to improve the timeliness of hip-fracture care: a mixed-methods case study.
Mazzocato P, Unbeck M, Elg M, Sköldenberg O, Thor J
Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2015 Nov;23():93

More complications with uncemented than cemented femoral stems in total hip replacement for displaced femoral neck fractures in the elderly.
Chammout G, Muren O, Laurencikas E, Bodén H, Kelly-Pettersson P, Sjöö H, et al
Acta Orthop 2017 Apr;88(2):145-151

Kontakt

Anknuten

Olof Sköldenberg

Telefon: 08-123 572 45
E-post: Olof.Skoldenberg@ki.se

Forskning kring skulderleden

På enheten bedrivs klinisk forskning kring skuldrans anatomi och kirurgiska sjukdomar och behandlingar. Detta gäller dels mjukdelar men även protesersättning vid inflammatoriska samt degenerativa tillstånd och skador.

Detta beforskas med hjälp av registerstudier där en företrädare för forskningsgruppen är registerhållare för Svenska Axelprotesregistret. Vidare används RSA-teknik för implantatutvärdering. Ett flertal kliniska prövningar utvärdera nya implantat och behandlingsmetoder.

Medverkande i forskningen

André Stark Forskningsansvarig, professor
Björn Salomonsson  
Olof Sköldenberg Docent
Erica Arverud  
Yilmaz Demir Forskarstuderande
Magnus Ödquist  Forskarstuderande
Kristofer Hallberg Forskarstuderande

Utvalda publikationer

Measurement of migration of a humeral head resurfacing prosthesis using radiostereometry without implant marking: an experimental study.
Sköldenberg O, Odquist M
Acta Orthop 2011 Apr;82(2):193-7

Lower age increases the risk of revision for stemmed and resurfacing shoulder hemi arthroplasty.
Ödquist M, Hallberg K, Rahme H, Salomonsson B, Rosso A
Acta Orthop 2018 Feb;89(1):3-9

Revision after shoulder replacement for acute fracture of the proximal humerus.
Brorson S, Salomonsson B, Jensen S, Fenstad A, Demir Y, Rasmussen J
Acta Orthop 2017 Aug;88(4):446-450

Kontakt

Ansvarig ortopedi

Professor, senior

Andre Stark

E-post: Andre.Stark@ki.se

Ortopedi