Styrgrupp Rörelse, Funktion och Hälsa

Vi besitter tillsammans djup och bred kunskap inom rörelse och hälsa.

Eva Broström

Ordförande

Marie André

koordinator, nätverksansvarig, KBH

Petter Brodin

KBH, Reuma, CF SciLife

Ronny Wickström

Medicinsk Enhet

Ansvarig för nätverksområden

Josefine Naili

CF Ansvarig för Motoriklab

Heléne Sundelin

Anknuten till Forskning