Rörelse, funktion och hälsa – en core facilitet och nätverk för studier av människans rörelser

Vi erbjuder stöd för planering, datainsamling och analys med olika moderna rörelseanalyssystem – från lab-baserade mätningar till monitorering av aktiviteter i dagliga livet och inverkan av kognitiva funktioner och rörelsekontroll.

CF figur
CF Foto: n/a

Våra tjänster

Motoriklab

Vi erbjuder rörelseanalys för kartläggning och utvärdering av rörelsemönster, krafter och muskelaktivitet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Kontakta oss för aktuell prislista.

Bedömningsinstrument

Vi har god kännedom om de bedömningsinstrument gällande pediatrik. Kontakta oss om du vill ha en diskussionspartner eller ev. stöd

Digitalisering

Genom digitalisering underlättas både undersökningar och interventioner så att de görs på barnets egna villkor och sprider möjligheter oberoende av avståndet till vårdgivaren. Kontakta oss om du vill ha en diskussionspartner eller ev. stöd

Izabela Lewalski
2023-03-31