Motoriklab

Vi erbjuder rörelseanalys för kartläggning och utvärdering av rörelsemönster, krafter och muskelaktivitet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Animation genom tre-dimensionell rörelseanalys (Vicon).

Tre-dimensionell rörelseanalys

Motoriklab är utrustat med ett stationärt tre-dimensionellt rörelseanalyssystem från Vicon, Oxford Metrics. Systemet består av tolv kameror som sänder ut infrarött ljus som reflekteras av markörer placerade på specifika landmärken på människokroppen eller annat objekt av intresse.

kraftplattor
Animation av person som genomför test av enbensknäböj (Vicon).

I golvet finns två kraftplattor (Kistler) installerade. Dessa registrerar golvreaktionskrafter, som tillsammans med information från reflexmarkörerna kan användas för att beräkna de krafter och vridmoment som verkar på lederna under t.ex. gång eller andra rörelser. Kraftplattorna registrerar också rörelse av kroppens tyngdpunkt.

Registrering av muskelaktivitet med Noraxon.

Elektromyografi (EMG)

Motoriklab är utrustat med 10 trådlösa EMG-sändare (Noraxon) för mätning och undersökning av muskelaktivitet. Trådlös EMG kan mäta aktivitet i en mängd muskelgrupper för att få djupare och mer definierad information om muskelaktivitet som kompletterar konventionell rörelseanalys och videoinspelning.

Pedobarografi
Utvärdering av fottryck med EMED pedobarografi.

Pedobarografi – mätning av fottryck

På Motoriklab finns en tryckplattform, s.k. pedobarografi (4 sensorer / cm2), för registrering av krafter och fotens tryckfördelning i Pascal/Newton under dynamisk gång eller stående. Tryckplattformen är möjlig att flytta och kan användas för inspelning utanför Motoriklabs lokaler.

APDM

Mobila system för analys av rörelse och aktivitet

APDM

APDM är ett mobilt sensorbaserat system för rörelseanalys av gång och andra funktionella rörelser. Sensorerna innehåller treaxliga accelerometrar, gyroskop och magnetometrar. Systemet kan användas för att registrering av rörelseomfång, hastighet, och kroppssegmentens (sensorernas) position i förhållande till varandra.

Actigraph

Actigraph

Accelerometri anses vara ’gold standard’ för att mäta fysisk aktivitet. Med accelerometern Actigraph kan tid i rörelse, tid i stillasittande och intensitetsnivå registreras. Accelerometern kan även användas för att räkna steg och generera information om mängden aktivitet under ett givet tidsintervall. En accelerometer kan användas ensam eller i kombination med flera mätare som placeras på olika kroppsdelar.

Kontakta oss

Profile image

Josefine Naili

Postdoktorala Studier
Jelaine Legaspi
2024-04-29