Utbildningsnämnd IMM

IMMs utbildningsnämnd har det övergripande ansvaret för att genomföra och samordna institutionens utbildningsuppdrag på grundnivå och avancerad nivå. I utbildningsuppdraget ingår programansvar för masterprogrammet i toxikologi och magisterprogrammet i arbete och hälsa samt kursansvar för kurser inom de programmen, andra program och uppdragsutbildning. 
Utbildningsnämnden nås via un@imm.ki.se

Utbildningsnämndens möten VT23

  • 9 februari 9.00-12.00
  • 6 mars 9.00-12.00
  • 11 maj 13.00-16.00

Ledamöter

Ordförande 
Johanna Zilliacus, GUA

Programdirektorer
Annika Hanberg (Masterprogrammet i Toxikologi)
Jenny Selander (Magisterprogrammet i Arbete och Hälsa)
 

Lärarrepresentanter 
Christina Björklund, IMM
Emma Brulin, IMM
Kristian Dreij, IMM
Karin Leander, IMM
Jette Möller, GPH
Magdalena Rosell, BioNut
 

Studentrepresentanter 
Vakant 
 

Avnämare - SLL 
Theo Bodin, CAMM
Ersätts av Åsa Chaikiat Ståhl under VT23.
 

Övriga (utan rösträtt)
Åsa Lycke, IMM, programhandläggare/studievägledare, Masterprogrammet i Toxikologi
Katarina Niinisaari Ribba, IMM, programhandläggare/studievägledare, Magisterprogrammet i Arbete och Hälsa
Johanna Bergman, IMM, handläggare, sekreterare

JZ
Innehållsgranskare:
Johanna Bergman
2023-02-03