Utbildningsnämnd IMM

Utbildningsnämnd IMM

IMMs utbildningsnämnd har det övergripande ansvaret för att genomföra och samordna institutionens utbildningsuppdrag på grundnivå och avancerad nivå. I utbildningsuppdraget ingår programansvar för masterprogrammet i toxikologi och magisterprogrammet i arbete och hälsa samt kursansvar för kurser inom de programmen, andra program och uppdragsutbildning. 
Utbildningsnämnden nås via un@imm.ki.se

Utbildningsnämndens möten VT24

  • 8 Februari 13:00-16:00
  • 13 Mars 9:00-12:00
  • 22 Maj 9:00-12:00

Ledamöter

Ordförande 
Johanna Zilliacus, GUA

Programdirektorer
Annika Hanberg (Masterprogrammet i Toxikologi)
Jenny Selander (Magisterprogrammet i Arbete och Hälsa)
 

Lärarrepresentanter 
Emma Brulin, IMM
Kristian Dreij, IMM
Karin Leander, IMM
Magdalena Rosell, BioNut
Camilla Malinowsky, NVS
 

Studentrepresentanter 
Cristian Bujor, Masterprogrammet i Toxikologi
Katia El Nemer, Masterprogrammet i Toxikologi
Eva Gannert, Magisterprogrammet i Arbete och Hälsa
 

Avnämare - SLL 
Åsa Chaikiat Ståhl
 

Övriga (utan rösträtt)
Åsa Lycke, IMM, programhandläggare/studievägledare, Masterprogrammet i Toxikologi
Katarina Niinisaari Ribba, IMM, programhandläggare/studievägledare, Magisterprogrammet i Arbete och Hälsa
Johanna Bergman, IMM, handläggare, sekreterare

JZ
Innehållsgranskare:
Johanna Bergman
2024-02-27