”Vården kan hjälpa till att hitta en levande donator”

Eva Lagging är doktorand vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, LIME, vid Karolinska Institutet. Hon forskar om sjukvårdens roll i att få fram levande donatorer.

Eva Lagging. Foto: Alex Gerdov
Eva Lagging. Foto: Alex Gerdov

Text: Annika Lund, först publicerat i tidningen Medicinsk Vetenskap, nr 2/2020.

Ska sjukvården ta ett större ansvar i att få fram levande donatorer?
– Man kan se det så här:  Det finns en struktur kring donation från avlidna personer. Sjukvården vet när och hur de ska prata med de närstående till den som avlidit. Vi har inte motsvarande struktur kring donation från levande personer. Är det rimligt att det är den som är njursjuk som ska fråga sina närstående? Det kan vara mycket känsligt och svårt. Alla har heller inte lika stora nätverk. Därför skulle det behövas en struktur även kring levande donation.

Tar sjukvården några sådana initiativ i dag?
– Ja. I Stockholm använder Danderyds sjukhus sedan flera år ett färdigformulerat brev som skickas till vissa närstående. Vilka som får brevet bestäms av den njursjuka patienten. Brevet innehåller bland annat information om vad levande njurdonation är och telefonnummer till vårdpersonal för den som vill veta mer. Det är ett brev som lyfter frågan om donation, som ger vägar att söka sig vidare för den som själv vill. Den stora poängen är att det är sjukvården som är avsändare, inte patienten. Ett liknande brev är på väg att börja användas även av Akademiska sjukhuset i Uppsala. På Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge ordnas regelbundet informationsträffar, öppna för den som vill gå dit, och där kan man få träffa personer som skänkt eller fått organ och få lära sig mer, helt utan förpliktelser.

Hur har brevet uppfattats?
– Jag har djupintervjuat 15 personer som fått brevet. De har tyckt brevet och dess syfte har varit bra, oavsett om de har velat gå vidare och skaffa mer information eller inte. Ingen har tagit illa upp och ingen har tyckt att det har varit okänsligt.

FAKTA

Stor donationsvilja i befolkningen…

  • 83 % av svenskarna vill donera organ efter döden.
  • Nära 50 procent av svenskarna har gjort sin vilja känd via Donationsregistret, donationskort eller närstående.
  • Cirka 20 procent av svenskarna är anmälda till Donationsregistret.

… men liten andel faktiska donatorer

  • 89 000 personer dog i Sverige under 2019.
  • 812 organ skänktes totalt 2019. Det var njurar, levrar, hjärtan, lungor, bukspottskörtlar och cellöar (också från bukspottskörtel).
  • 191 avlidna personer donerade sina organ 2019
  • 147 levande personer donerade sina organ 2019.
  • 37 personer dog i väntan på transplantation under 2019.

Källor: Socialstyrelsen, Vävnadrådet, Mer Organdonation    

OD
Innehållsgranskare:
Cecilia Odlind
2023-09-18