Skip to main content

Tema: Självmord bland unga

Ökad kunskap om hur man kan åstadkomma ett öppnare klimat kring psykisk ohälsa är en viktig del av den självmordspreventiva forskningen vid Karolinska Institutet.

Nyheter från KI om suicidforskning

Leta vidare

2019-10-31