Covid-19 ger oss möjlighet att studera ett unikt naturligt experiment

Danuta Wasserman är professor i suicidologi och chef för nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet. Hon har startat ett globalt forskningsprojekt med anledning av pandemin med covid-19.

Porträtt på Danuta Wasserman
Danuta Wasserman Foto: Ulf Sirborn

Text: Annika Lund, först publicerat i tidningen Medicinsk Vetenskap nr 3/2020

Berätta!

– Situationen med covid-19 ger oss möjlighet att studera ett unikt naturligt experiment. Vi ska tillsammans med Världshälsoorganisationen, WHO, följa upp vad som händer med den psykiska hälsan och självmordstalen i cirka femton länder i Afrika, Asien, Europa och Sydamerika i relation till covid-19. Studien har flera ben. I en del ska vi undersöka förekomsten av självmord i relation till ett stort antal parametrar i alla dessa länder, som till exempel hur samhällets skyddsnät och tillgången till vård ser ut, men också hur bruket av alkohol och droger ser ut i olika kulturella sammanhang. Den delen görs i samarbete med internationella forskarnätverk av vilka en del leds av före detta studenter från NASP här vid Karolinska Institutet. Men vi ska också göra en randomiserad studie, där vi ska undersöka rollen av socialt stöd för att förebygga självmord.

Vadå för socialt stöd?

– Utöver sedvanlig behandling ska vi erbjuda personer som överlevt ett självmordsförsök att en frivillig person ur civilsamhället ringer upp vid flera tillfällen under upp till 18 månader efter utskrivning från sjukhus. Dessa frivilliga ska fråga om hur det står till samt hjälpa de som behöver mer sjukvård eller annat stöd att få detta.

Har du undersökt något naturligt experiment förut?

– Ja, jag hade möjlighet att göra det under åren 1984–1990 i samband med perestrojkan, det stora reformprogrammet som pågick i forna Sovjet-unionen. Då infördes kraftiga alkoholreformer med minskad tillverkning av laglig alkohol, vilket ledde till ändrade attityder till alkohol.

Vad såg ni då?

– I alla före detta sovjetiska republiker minskade självmorden signifikant för både män och kvinnor oberoende av hur de såg ut innan alkoholreformerna i respektive republik. För män minskade självmorden med 32 procent i de forna sovjetrepublikerna jämfört med endast 8 procent i 22 europeiska länder som vi studerade under samma tidsperiod.

Vad drog ni för slutsatser?

– Vi uppskattade att alkoholbruk kan beskrivas som en faktor som bidrar till 50 procent av manliga suicid och 27 procent av kvinnliga suicid. Resultaten visar den negativa rollen av alkohol som självbehandling och utlösande faktor vid psykisk ohälsa och självmord.

Behöver du någon som lyssnar?

Mind självmordslinjen: Telefon 90101 och chatt dygnet runt

Barnens telefon BRIS: Telefon 116111 alla dagar kl. 14-21

Om situationen är akut: Ring 112

NASP tipsar om fler hjälplinjer

OD
Innehållsgranskare:
Ola Danielsson
2023-05-24