Tema: Demens och Alzheimers sjukdom

Ny kunskap har dramatiskt förbättrat vården av demenssjuka. Framstegen bygger på ett tvärvetenskapligt samarbete mellan olika forskningsområden och yrkesgrupper i sjukvården. Den basala, laborativa forskningen börjar ge effekt i form av nya läkemedel. Med tiden kan den som insjuknar inte längre klara av enkla vardagsbestyr som att klä på sig och äta mat. De sista åren behöver patienterna ofta ständig hjälp och tillsyn. Vården av demenspatienter är också extremt resurskrävande.