Tema: Demens och Alzheimers sjukdom

Ny kunskap har förbättrat vården av demenssjuka på senare år. Framstegen bygger på ett tvärvetenskapligt samarbete mellan olika forskningsområden och yrkesgrupper i sjukvården. Med fortfarande är vården av demenspatienter extremt resurskrävande. Mer forskning behövs för att hitta bättre sätt att hjälpa patienterna och deras anhöriga.