Skip to main content

Tema: Att delta i forskning

Varje år deltar hundratusentals personer i studier. De svarar på frågor om sin livsstil, lämnar blodprover, testar nya läkemedel och så vidare. Den medicinska forskningen är helt beroende av de insatser som dessa friska frivilliga och patienter gör.

KS
Katarina Sternudd
2019-05-14