Räcker 10000 steg om dagen?

Hur långt ska man egentligen gå? Många har hört att man bör gå 10000 steg om dagen för en hyfsad hälsa. Men frågan är om det finns vetenskapligt belägg för att hävda detta.

Illustration på en person som väljer trappor istället för hissen.
Fysisk aktivitet förbättrar förmågan att tänka och resonera, visar forskning. Foto: Gustaf Öhrnell Hjalmars

Text: Ola Danielsson, först publicerad i tidningen Medicinsk Vetenskap nr 2/2021 

Forskningen säger att minst 7000 steg motsvarar den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet som Världshälsoorganisationen står bakom, säger Eva Jansson, professor emerita vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet. 

Rekommendationen talar dock inte om antal steg utan uttrycks i termer av intensitet, varaktighet och frekvens. Den säger att man bör vara fysiskt aktiv minst 150 minuter per vecka på måttlig intensitet (till exempel en rask promenad) eller 75 minuter per vecka på hög intensitet (till exempel löpning).  

Eftersom fysisk aktivitet historiskt har mätts på dessa andra sätt inom forskningen är det inte helt enkelt att uttrycka rekommendationen som antal steg.  

Rådet om 10.000 steg togs från början fram lite godtyckligt, som ett enkelt budskap om att det är bra att röra på sig. I takt med att fler objektiva mätmetoder har utvecklats, som stegräknare och accelerometrar, har det i efterhand gått att visa att rekommendationen träffar ganska rätt. 

– Vi vet till exempel att friska vuxna tar mellan 4000 och 18000 steg per dag, och då kan 10000 steg per dag vara rimligt. Forskare som har jämfört antal steg med tid som har tillbringats i olika grader av intensitet, har kommit fram till att rekommendationen för vuxna bör vara minst 7000 steg per dag, säger Eva Jansson. 

Rekommendationen baseras på att vi tillbringar en del av dagen med fysiska aktiviteter på låg intensitet, som småsysslor i hemmet och på arbetet, vilket ger cirka 3000 – 4000 steg. Till detta får man lägga 3000 – 4000 steg, vilket motsvarar 150 minuter av måttlig intensitet per vecka eller en 30 minuter lång promenad per dag.  

Fakta om FYSS

FYSS är en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. Här hittar du bland annat råd och rekommendationer om fysisk aktivitet i vardagen. 

Läs mer på www.fyss.se 

Mer läsning