Osher centrum för integrativ medicin OCIM

Integrativ medicin syftar till att främja hälsa och motverka sjukdom genom utveckling och integration av evidensbaserad kunskap från olika discipliner och traditioner för att komplettera den etablerade medicinen. Genomgående tillämpas strikt vetenskaplig metodik för att utvärdera mekanismer, behandlingseffekter, effektivitet och användning i samhället.

Kalender Osher center för integrativ medicin

Datum Event
23 feb 2018 Disputation Sigrid Salomonsson