Elin Lindsäter

Elin Lindsäter

Anknuten till Forskning
E-postadress: elin.lindsater@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 9, 17165 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Psykologi Hedman, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Legitimerad psykolog och medicine doktor vid institutionen för klinisk
  neurovetenskap, Karolinska Institutet. Jag är anställd vid Gustavsbergs
  vårdcentral i Stockholm där jag, utöver att bedriva forskning, jobbar med
  utbildning, metodutveckling och implementering av evidensbaserad behandling
  för vanliga psykologiska tillstånd så som depression, ångestsyndrom och
  stressrelaterad ohälsa.

Forskningsbeskrivning

 • Till primärvården vänder sig många med psykisk ohälsa i form av
  depressioner, ångestsyndrom och stressjukdomar. Dessa tillstånd innebär
  ofta stort individuellt lidande, funktionsnedsättning, och höga
  samhälleliga kostnader. Många önskar psykologisk behandling, och enligt
  Socialstyrelsens Riktlinjer för behandling av depression och ångestsyndrom
  bör kognitiv beteendeterapi (KBT) utgöra första behandlingsalternativ.
  Ändå är det få som får tillgång till evidensbaserad behandling, och
  väntetider är ofta långa. I min forskning ingår att undersöka
  vårdprocesser och behandlingsformer (till exempel stegvis vård, guidad
  självhjälpsbehandling eller internetbehandling) som kan bidra till
  implementering av evidensbaserad behandling i primärvården samtidigt som
  man kan erbjuda hög tillgänglighet till behandling. Mitt huvudsakliga
  forskningsintresse berör de stressrelaterade sjukdomarna
  anpassningsstörning och utmattningssyndrom. För dessa tillstånd är det
  vetenskapliga underlaget för behandlingsrekommendationer fortfarande
  bristfälligt och det saknas evidensbaserade behandlingar. I min forskning
  arbetar jag med att utvärdera effekten av en specifik KBT behandling för
  dessa patienter, som även kan erbjudas i form av internetbehandling. Jag
  undersöker kostnadseffektivitet av internetbehandling samt hur KBT för
  patienter med stressrelaterade tillstånd kan förbättras genom att studera
  behandlingsmekanismer kopplade till utfall.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2020

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI