Kulturrådet

Kulturrådet verkar för att utveckla Karolinska Institutets själ: Kultur i framtid, samtid och dåtid.

Föreläsningar och seminarier

KW
KI webbförvaltning
2021-06-01
John Sennett