Musiker på scenen

Kulturrådet

Kulturrådet verkar för att utveckla Karolinska Institutets själ: Kultur i framtid, samtid och dåtid.

Föreläsningar och seminarier